Friskolefrågan på Landsmötet

Det finns sådant som måste åtgärdas och alla former av system måste kalibreras med tiden. Vårt skolsystem är inget undantag. Men eftersom friskoledebatten idag präglas av rena felaktigheter, finns litet utrymme för nyanser kvar. Tyvärr.

Under årets Landsmöte som Liberalerna höll i Linköping i helgen, sade jag några ord även om friskolan. Det är svårt att få möjlighet att gå upp i talarstolen och säga sin mening – särskilt under de pass som engagerar. Förhandlingspasset om skolan var ett sådant. I samma stund som ordföranden säger att “det är nu fritt att anmäla sig till talarlistan”, trycker alla som vill säga något samtidigt på den digitala ikonen, vilket gör att det blir en slumpgenerator där tusendels sekunder fördelas och avgör vilken plats du får. I och för sig inte så stor skillnad mot hur det gick till tidigare, när man sprang fram för att ställa sig i en kö och lämna in en begära-ordet-lapp. Folkpartister knuffar inte varandra utan är över lag mycket väluppfostrade.

Mitt anförande – vilket kortades ned till 90 sekunder:

“Fru ordförande, övriga delegater. I somras fick alla medlemmar en Q:s and A:s gällande kommande åtstramning i friskolefrågan. Den var slarvigt skriven med en tonalitet av att vi är motståndare till friskolor. Med formuleringar som “man har gjort vinst på dålig kvalitet”, och “kommer inte friskolorna bara att hitta på nya sätt att kringgå dessa regler” insinuerades att Liberalerna har konsensus i frågan.

Var finns det liberala försvaret för en av de största egenmaktsreformerna under 1900-talet? Var finns insikten om det värde friskolor tillfört den svenska skolan? Det som skulle bli en utveckling av friskolan har förvandlats till vänsterpropaganda.

När något upprepas tillräckligt många gånger kan det framstå som sant. Felaktigheter som ständigt upprepas är att de kommunala skolorna är underkompenserade – det stämmer inte. En ny rapport som svart på vitt visar detta tigs ihjäl av media. Att kommunala skolor tar emot en massa elever som måste lämna en konkursdrabbad friskola – visa hur många exempel det finns på detta? Det byggs berättelser av indicier.

Ja, det finns friskolor som missköter sig. Ingen elev ska gå i en dålig skola. Men om man lyfter blicken över landet är det hos de kommunala skolorna problemen finns. Låt oss lära av friskolorna istället – nu när skolministern lanserar “ordning och arbetsro” – något friskolor kan. Om de förslag som nu kokas blir verklighet, kommer valfriheten att vara ett minne blott. Glöm inte att skolan står och faller med friskolor där 400 000 elever går. ”

Som jag visste kunde ingen bemöta detta, vilket är synd. Skolminister Lotta Edholm svarade inte. Valfrihet är populärt, men för att bevara den måste man förstå att för att kunna göra val måste det finnas något att välja. De politiska signaler som nu sänds ut skapar en osäkerhet inför framtiden.

Bilden föreställer några av Liberalernas kandidater till EP-valet den 7 jun nästa år.