Publikationer

Annika Westh: Arbetet för rena hav är viktigare än någonsin

Ålgräsängar är torskens barnkammare. Det finns flera projekt som syftar till åter­plantera ålgräs längs bohuskusten. (Bild: Lars-Ove Loo)

ÅLGRÄSÄNGAR ÄR TORSKENS BARNKAMMARE. DET FINNS FLERA PROJEKT SOM SYFTAR TILL ÅTER­PLANTERA ÅLGRÄS LÄNGS BOHUSKUSTEN. (BILD: LARS-OVE LOO)Havet lider fortfarande av sviterna efter giftig båtbottenfärg som användes i decennier, skriver Annika Westh.Annika WesthLärare ochliberal skribent. 2021-07-17

 (Bild: Lars-Ove Loo)

(BILD: LARS-OVE LOO)

GÄSTKRÖNIKA

E fter gymnasiet fick jag sommarjobb på Hönö. Under dagarna stekte jag hamburgare och om kvällarna gick vi och badade i Hästen. Miljön var en stor kontrast till vad jag var van vid från min uppväxt i Lappland. Det var exotiskt att bada i havet med blåstång som slingrade sig runt benen och att akta sig för krabborna när de kilade runt på bottnen. Jag kunde stå länge i vattnet och studera hur fiskarna blixtsnabbt gömde sig så fort skuggan av en fiskmås svepte förbi över ytan.Jag kom att bli kvar på Hönö i 30 år. Under den tiden fick jag barn som växte upp och det blev många fler somrar med bad på Hönö och båtturer upp längs Bohuskusten. Numera badar mina barnbarn i Hästen.

Under de gångna tre decennierna har havsmiljön blivit sämre. I dag är det sällan du hittar fräscha tångbäddar i kristallklart vatten. Oftast är bottnen täck av grått slam och miljön är död. Det sägs även att ljudet av skränande måsar har minskat, men sådant är svårt att jämföra över tid för en enskild människa.

Faktiskt började havsmiljön bli sämre redan på 1700-talet i och med industrialiseringen. Det bekräftar att konsekvenserna är väldigt långsiktiga.

I dag lägger vi märke till att plast flyter runt i havet – och det som inte fiskar får i sig, blåser upp på stränderna. Västkusten är mycket utsatt och får ta emot mängder av skräp.Plast i havet är ett mycket stort problem, men många fler finns: Havet lider fortfarande av sviterna efter giftig båtbottenfärg som användes i decennier. Den har fastnat i bottensedimentet och orsakat hormonstörningar hos fisk och musslor. Men mest förödande för havet har övergödningen varit. Den är orsakad av konstgödselanvändning i jordbruket. Konstgödsel innehåller kväve och fosfor, vilket är det som orsakar övergödning, vilket i sin tur på sikt orsakar syrebrist, som leder till att det bildas svavel. Om du går runt på botten i en vik och det börjar att stinka reningsverk, är det tro­ligen svavelväte som bubblar upp.

Övergödning kan minskas med olika åtgärder, som att äta mindre kött, välja miljövänliga produkter och tömma båttoaletten på avsedda stationer. Om du måste kissa i naturen, är det bättre att kissa på land än i vattnet, eftersom all urin göder algerna. Även det till synes oförargliga påverkar den känsliga miljöbalansen. Nya regler har även införts inom jordbruket för att råda bot på övergödningen, som hur hantera stallgödsel och åkermark.

Ett antal åtgärder leder alltså framåt. En glädjande sådan är ålgräsprojektet som startades av Göteborgs hamn för tre år sedan. Ålgräs är livsviktigt för fisken eftersom det renar vattnet och skyddar mot stranderosion. Men tung båttrafik, övergödning och överfiske har över tid gjort att ålgräset har dött. Nu växer ålgräset till sig och totalt ska det bli 1,7 nya hektar.Men som vi vet bryr sig miljöproblem inte om nationsgränser, varför gemensamt arbete inom EU är avgörande. Sverige måste vara en aktiv och drivande aktör. Vårt målmedvetna arbete ger nödvändig trovärdighet i vår internationella strävan.

Jag är nyvald suppleant till Vatten­rådet för Bohuskusten. Det är en ideell förening som ska verka för en god havsmiljö, vilket görs i form av olika projekt och arrangerande av seminarier. Medlemmar är kommuner utefter Bohuskusten, men enskilda personer, föreningar och företag är också välkomna. Den 7–15 augusti arrangeras Västerhavsveckan av Västra Götalandsregionen, med invigning i Grundsund av Vattenrådets ordförande Ewa Lavett. Västerhavsveckan är ett sätt att uppmärksamma havets förutsättningar. Ökad kunskap ger ökat engagemang hos människor. Men det krävs också politiska beslut.Det är en utmaning att värna miljön, samtidigt som de traditionella näringarna fiske och sjöfart kan fortsätta att verka. Miljömedvetenheten är dock mycket större idag än den varit tidigare och nu behöver ingen längre övertygas om att arbetet med rent hav är viktigt. Den traditionella näringen vill vara med i detta arbete.

Jag nämnde att politiska beslut krävs för bättre havsmiljö, men konsumentmakt är kanske än viktigare: Att äta fisk är hälsosamt och dagens kunder är miljömedvetna. Så denna krönika avslutas med en uppmaning: Du konsument, lev för och kräv rena vatten längs våra kuster, vatten befriade från plaster, miljögifter och utfiskning!

http://www.e-pages.dk/bohuslaningen/2753/article/1409113/2/1/external/?token=c2779c04d65a2e8a410c2c7071a27512

Annika Westh: Rättvisa ska skipas i domstol – inte i sociala medier

Ledarkrönika Bohusläningen: Även den värsta sortens förbrytare har rätt till en rättvis rättegång.

”Från klockan 8 till 9 blev det som om att jag inte längre var en människa.”

Citatet ovan är taget från en intervju med Mona Sahlin, som gjordes i samband med lanseringen av hennes bok Makt-Lös. Hon vittnar om hur människor i ett slag försvann runtomkring henne, efter avslöjandet att hon skrivit ett felaktigt löneintyg åt sin livvakt. I samband med denna händelse avgick Mona Sahlin som samordnare för våldsbejakande extremism.

När Metoo inleddes ett år senare kunde vi i realtid följa hur ett antal personer tvingades lämna sina uppdrag, oavsett om det fanns bevis eller inte. Ibland räckte det med samröre med en anklagad. Då var det åtskilliga kända personer som fann sig vara persona non grata från en dag till en annan, trots ett livslångt, respekterat arbete. Bokningar avbokades, publikationer drogs tillbaka och kontrakt revs. Även sådant som gjorts långt tidigare kunde bli återtaget. Att bli persona non grata var något som ofta skedde i diktaturens Sovjetunionen.

Låt mig omedelbart slå fast att sexuella trakasserier och övergrepp är avskyvärda och att Metoo är en enastående viktig rörelse när det gäller att sätta ljuset på sexuella övergrepp. Det har varit viktigt att skärpa lagstiftningen, att öka kunskapen och modet att protestera och att stärka resurserna till rättsväsendet.

Det kan aldrig från en dag till en annan vara fritt fram att utföra offentlig massmobbning på nätet.

Det är just rättsväsendet med dess benhårda krav på rättssäkerhet och inte mediala folkdomstolar som ska hantera även frågor om sexuella övergrepp. Det är där som rättvisa ska skipas. Varför? Därför att annars riskeras ett samhälle där det råder rättslöshet och där människor döms utifrån rykten och hörsägen utan bevis. I ett rättssamhälle måste den anklagade få försvara sig. Hen är inte skyldig förrän dom har skipats. Att även den värsta sortens förbrytare har rätt till en rättvis rättegång med advokat, för det hör ett rättssamhälle till.

Det kan aldrig från en dag till en annan vara fritt fram att utföra offentlig massmobbning på nätet. Detta även utifrån rena spekulationer. Det är något djupt obehagligt med att se hur vi människor kan agera – om dessa krafter tillåts släppas lösa. Vilka mekanismer som drar igång hos oss människor.

Nyligen sändes ett program på SVT som handlade om komikern Soran Ismail. Programmet har därefter diskuterats flitigt. Många menar att det inte var rätt att skildra hans historia, när det finns så många våldtagna som inte blir lyssnade på. Varför skulle han få sitta och gråta ut i ett eget program?

Men tanken bakom programmet var ett försök att skildra hur det blev för en av dem som anklagades i Metoo. Polisens förundersökning lades ner därför att förundersökningen inte kunde finna tillräckliga bevis för att drivas i en rättegång. ”En historia om en person som anklagats men som inte dömts. Men där anklagelserna lever kvar”. Så motiverades sändningen av dokumentären. Är det inte rimligt att i ett öppet samhälle ta del även av denna del av denna skildring?

Några av de män som dömdes i folkdomstolen har idag smugit sig tillbaka till arbeten och några andra har fått stora skadestånd för att de förtalats. En tog sitt liv. Samtidigt har en motrörelse startat för att hjälpa de kvinnor som namngav män de ansåg sig blivit utsatta för våldtäkter av och därefter dömts för förtal. Det går att sätta in pengar på ”Förtalskassan”.

Idag hanterar vi lärdomarna av Metoo, de positiva och de negativa. Vänder och vrider på bitarna i historierna och resultaten. Dokumentären om Soran Ismail är en av dessa bitar. Eftersom det krävs perspektiv på en händelse för att kunna se den klart. Ännu återstår en hel del innan vi kan få syn på hela bilden.

När Metoo pågick var det få som ifrågasatte uthängningarna och avsättningarna. Skribenterna Åsa Linderborg och Lena Andersson är de enda jag kan nämna.

När Metoo kom fanns alla mobbing-strukturer redan på plats och det sedan länge. ”Mediadrev” var ju inte något nytt. Inte heller ”folkdomstolar”. Med sociala medier finns inte längre några begränsningar. Vår primitiva drivkraft att driva någon ur flocken. Den har alltid funnits inom oss. Det är därför vi har skapat vårt oberoende rättssystem. Och det är det vi måste lita till.

Lärare och liberal skribentAnnika Westh

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/ledarkr%C3%B6nika/r%C3%A4ttvisa-ska-skipas-i-domstol-inte-i-sociala-medier-1.45071772?fbclid=IwAR3aJEb1wq2mZonKIZJ7nFK45BTc2QikSBBLSyo1qejZXUiv5YiR_ziRKp4