Istid

Idag har världen fått kännedom om att ett isberg stort som Gotland har “kalvat”. Så kallas det när ett stort stycke glaciär lossnar och flyter iväg. Nu fruktar man att händelsen kommer att påverka vattennivån på andra ställen.

Västantarktis är platsen där det hände: Isberget heter A-76. “Alla isberg över 70 kvm namnges”. 3 000 kvm stort är isberget, vilket är det största observerade. Man vet inte varför det har lossnat just idag. Men värmen från havet är en teori: vi har haft högre värme under lång tid, parat med hårda vindar. Detta berättas på alla nyheter idag. Vi vet inte heller om detta hör ihop med klimatförändringarna, men det är troligt.

Sverige har två forskningsstationer på Antarktis: Wasa och Svea.

Båda är byggda i slutet av 1980-talet. Där sker forskning och man gör olika mätningar av klimatet. Bland annat har en borrkärna ur isen tagits upp , vilken visar hur snön varit sammansatt de senaste 740 000 åren. (2004) Ur denna iskärna kan forskare följa klimatets utveckling och de ser att den koldioxidhalt vi har idag har aldrig tidigare varit så hög. I själva verket har det aldrig funnits en så hög halt.

Forskarna har även funnit spår av en extrem solstorm, som ska ha skett för 9 200 år sedan. Det går till så att man studerar is-borrkärnorna och letar radioaktiva isotoper. När “högenergetiska” partiklar påträffas, kan man dra slutasaten att en extrem solstorm ägt rum. Om en sådan händelse skulle ägt rum idag, skulle det fått förödande konsekvenser för all vår moderna infrastruktur. Framförallt för elsystemet.

För tiotusen är sedan var vi ungefär 300 000 personer på hela jorden. Människan hade precis börjat slå ned bopålarna och inhägna djur. Den tasmanske tigern fanns kvar, liksom dronten och uroxen. En naturkatastrof drabbade alltså inte särskilt många människor. Det är stor skillnad mot idag. Våra bästa platser nära sjöar – och våra bördigaste åkrar är idag överbyggda av storstäder. Det var dit de första människorna drog sig och slog sig ned. Under asfalt och skyskrapor är den bästa jorden begravd.

Idag är vi 7,7 miljarder människor på jorden. 1 miljard blev vi först år 1830. Därefter har det ökat. Runt år 1960 var vi 3 miljarder. FN:s prognos säger att jordens befolkning kommer att nå 11 miljarder och därefter kommer den att vända nedåt. Om alla levde som vi kan göra i Sverige, skulle det krävas fyra jordklot.

Klimatförändringar kommer att skapa extrem torka, vilket gör platser omöjliga att bo på. Vi kommer att få se klimatflyktingar. Andra platser kommer att översvämmas. Skogsbränder och skyfall. Så kallat extremväder kommer att bli vanligare.

Vi har ett mål om att sänka jordens temperatur med 2 grader, men varje tiondel som vi kan sänka är viktig.

(Något som ytterligare är förödande för klimatet är Rysslands krig mot Ukraina. Det kommer att ta mycket lång tid att sanera marken från de bomber som slår ned. Kriget är ett kapitel för sig, men det är svårt att inte nämna det när miljöförstöring kommer på tal. Ryssland har länge bidragit till miljökatastrofer. Sovjetunionen med sin planekonomi tog inte någon som helst hänsyn till miljön.)

Alla kommuner i Sverige ska ha gjort en klimatplan. Vilka hot de kan utsättas för och hur dessa ska mötas. Göteborg ligger risigt till om havsnivån höjs. Fjällvärlden kan bli det bästa stället att bo på i framtiden.

Självklart har vi påverkat klimatet.

Det finns många s k. klimatskeptiker och olika konspirationsteorier sprids. I Sveriges riksdag finns klimatskeptiker representerade av ett parti, där ledamot hävdar att det inte finns några riktiga bevis för att jordens temperatur höjts på grund av våra massiva koldioxidutsläpp. Men framförallt menar detta parti att eftersom Sveriges befolkning utgör 0,2 promille av jordens, så gör det varken från eller till vad vi gör. Så är det inte. Var enda insats är viktig. Vi har dessutom både kunskap och resurser att agera miljövänligt, vilket inte är fallet överallt. Det är alltid viktigt att vara ett föredöme. I landet där Nobelpriset delas ut, bör man föregå med gott exempel.

Tid för diskussion är sedan länge över. Hur kommer jorden att se ut om hundra år?

Foto taget i Narnia för några månader sedan