Dags att summera år 2022

Anno domino 2022 har varit omskakande. Med facit i hand kan vi konstatera att Xi Jinping har tagit hela makten själv i världens största land Kina genom att utmanövrera konkurrenter. Putin har invaderat Ukraina och vi ser ännu inte slutet på krig och lidande. Och Sverigedemokraterna utgör underlag – för en regering där Liberalerna ingår.

Årets debatt: Elpriset

Även för ett år sedan skrev jag i min summering att elen var årets debatt. Nu är priserna än högre än då. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 växte en gemensam handel av el fram allt eftersom. Den fria konkurrens som råder, ifrågasätts i dessa dagar när elpriserna rusar i höjden och bristen på el spås bli långvarig. Idag är Sverige bundet av ingånget avtal med EU:s elmarknadsförordning. Den kräver att det svenska kraftnätet måste tillgängliggöra minst 70% av landets transmissionskapacitet för handel. De höga elpriserna under hösten beror på att torkan tömt vattenmagasinen i Europa, en vindstilla sommar, dyrt bränsle, låg kapacitet från kärnkraften, kriget i Ukraina. För tillfället har Putin delvis vridit sanktionsvapnet ur våra händer, när Ryssland stängt av gasledning Nord stream 1. Detta ökar elbehovet i främst Tyskland – EU:s största land. Elmarknaden fungerar som en vanlig marknad och nu är efterfrågan hög och tillgången låg, vilket gör att priset skjuter i höjden. Under kalla dagar i vinter är förklaringen densamma.

Därför hörs nu röster om att vi borde stoppa ”elläckan” ut ur landet och bara se till vårt eget hus. Inte ett förvånande förslag, eftersom många är rädda för att behöva gå från hus och hem om elräkningarna kommer att sluka alla pengar man har. Det är dock ingen bra idé över tid. Hittills har vi tjänat mycket på att ha tillgång till en stor elmarknad och därmed kunnat köpa in en prisvärd elmix varje dygn. Just nu har en rad olika faktorer bidragit till ett mycket tufft läge, vilket endast kan stävjas med planering av ny, hållbar palett av elproduktion. (Detta skrev jag även i Västerbottens-Kuriren 2022-09-15)

Årets sakfråga

Rysslands krig mot Ukraina. Dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Man förstår inte att detta händer – igen – i modern tid. Som om en historisk film från andra världskriget upprepar sig, men nu i realtid via sociala medier och tät mediabevakning.

Under alla de år jag har undervisat i historia har jag haft mycket svårt att hålla rösten stadig när jag berättat om krigets fasor och särskilt om förintelsen, såklart. Idag blir jag stum. Vi kan ännu inte överblicka allt. Dagligen har experter kommenterat skeenden – självklart har de gissat och sällan (eller aldrig) har de haft rätt. Men de har bidragit till att lugna och informera och kommentera. Skönt att vi har public service i Sverige och att vi kan lita på fria medier.

Historien får utvisa de straff som ska komma. Men oavsett vad som händer måste vi hitta en vägt att samagera med Ryssland i framtiden när kriget är över. Att EU varit helt ense om sanktioner mot Ryssland hittills är så bra – fördömanden med en röst. EU har visat sig fungera och det var bra att Macron vann presidentvalet i år – han tog taktpinnen. Han är en sann EU-vän, vilket det finns många av i grundarländerna. De länder som fortfarande har erfarenhet av andra världskriget i starkt minne och vet vad det handlar om. Tiderna förändras, men människan är densamme. Förra årssummeringen var min förhoppning inför 2022 att ”hotande konflikter i världen kan stävjas”. Det slog inte in. Idag följer vi flera pågående samt hotande konflikter.

Förra året skrev jag ”vaccinpass” under den här rubriken. Det är nog få som ens minns det, eftersom vaccinpasset endast varade under några veckor. Debatten innan var dock intensiv. Idag kan vi tack och lov ”leva” med covid, som vore det en vanlig förkylning. Dock gäller det endast den som är vaccinerad. Att covid fortsätter att frodas kan bero på dem som inte vaccinerat sig ännu. Även om jag hört att viruset är ”designat” som så att det ständigt ska mutera för att kringgå vaccin. Att man inte blir särskilt sjuk om man är vaccinerad är däremot fastslaget.

Årets skräll

Att Sverige lämnade in en NATO-ansökan. Att flera partier som tidigare varit emot en sådan, ändrade sig hastigt, visar på det allvarliga världsläget.

Jag var arton år när Berlinmuren föll och strax därefter imploderade Sovjetunionen. Vi trodde att den unkna totalitära tiden var över för att aldrig mera komma igen. Idag ser vi motsatt utveckling. Hur kunde det bli så här?

De följder vår NATO-ansökan har fått, var det ingen som anande. Idag utnyttjar Turkiet sitt veto och utövar utpressning mot Sverige på olika sätt, främst genom att kräva utlämning av människor.

Glöm aldrig att allt får sin egen dynamik – en fråga kan sticka iväg vart som helst.

Årets nyord

Tidöavtalet

Förhoppningar inför nästa år:

  • Att kriget i Ukraina tar slut
  • Att kvinnorna i Iran får frihet och mullorna kliver av och förpassas till historiens skräphög
  • Att talibanerna i Afghanistan ger upp makten över kvinnor och att talibanerna förpassas till historiens skräphög
  • Att Kina väljer rätt väg
  • Att flera punkter i Tidöavtalet skrotas innan utredning
  • Att vi bekämpar rasism i alla dess former
  • Att skjutningarna upphör
  • Att regeringen tar miljöfrågan på allvar

Tack för i år. Tack och Gott Nytt År!