Historiskt NATO-beslut

Bild från SvT nyheter

Idag har Socialdemokraterna sagt ja till ett NATO-medlemskap och i morgon förväntas Magdalena Andersson förvissa sig om att hon har riksdagens stöd för sitt vidare agerande. Själva processen kan ta upp till ett år och samtliga trettio medlemmar ska säga ja till att vi blir medlemmar, men inget talar för att något land skulle sätta sig emot. Inom S finns det ett motstånd, men sedan Jan Eliasson och Margot Wallström – tunga namn som tidigare varit emot – har “välsignat” beslutet, har de flesta accepterat den förändrade hållningen. “För första gången sedan andra världskriget har ett demokratiskt land invaderats, vilket är bakgrunden till att Socialdemokraterna bytt fot”, förklarar Magdalena Andersson. Att allt är annorlunda efter den 24 februari.

Finland har redan sagt ja till NATO. De anser att det är viktigt att även Sverige går med, för att ytterligare förstärka försvaret. Att vi tillsammans bidrar. Båda länderna har sedan 90-talet haft fördjupat samarbete med NATO, varför en ansökan om fullvärdigt medlemskap inte är så långt från verkligheten som många påstår. Det är en logisk fortsättning. Sverige och Finland gick även med i EU samtidigt och det medlemskapet innebar ett övergivande av neutraliteten.

Det handlar även om solidaritet med andra länder. Särskilt mot baltstaterna, som är små och vore helt oskyddade om de ej själva varit medlemmar. Därför var det självklart för dem att ansöka om medlemskap för arton år sedan. Särskilt Litauen, där Suwalkikorridoren finns – en smal landtarm nära Kaliningrad. När de gick med sades det även då att de tog en risk, genom att det kunde provocera Ryssland. Men den rädslan för det var mindre än rädslan att åter förlora sin självständighet och liberala demokrati.

Hur ser hotet mot Sverige ut?

Det är få, om ens någon, som tror att i nuläget överväger en militär ockupation av Sverige. Men det är ändå logiskt att tro att Gotland är ett strategiskt mål, för dem att få kontroll i Östersjön. Att ta Gotland som svensk gisslan är alltså inte otroligt. Förutom det är vi idag drabbade av otroligt många cyberattacker. Vi är sårbara och vi vet inte var eller hur vi kan attackeras.

Det finns även här en rädsla för att vår ansökan om NATO-medlemskap kan provocera Ryssland till något. Om det kan vi dock inget veta och det är viktigt att kunna fatta ett beslut.