Tag dig själv på allvar i #valet2022

Idag återstår sex dagar av Liberalernas provval i Västsverige. Många partier har interna provval, vilket går till så att kandidater till de olika valen presenterar sig på en sight och sedan får alla som varit medlem i minst tre månader rösta och rangordna vilka de vill se högt på valsedlarna.

Resultatet av provvalet används sedan som vägledning för valberedningen när de sätter ihop ett förslag till en valsedel, vilken sedan klubbas på ett medlemsmöte innan årsskiftet. Valberedningen har även egna utfrågningar av kandidaterna. På så sätt blir partiernas interna organ och process en slags kontroll av dem som vill vara partiets representanter och allmänhetens företrädare.

Partiernas valsedlar ska sedan vara klara för tryckning under våren.

Att engagera sig i ett politiskt parti är att göra ett handtag för vår demokrati. Utan personer som vill lägga sin tid på att sitta i fullmäktige, styrelser och nämnder, fungerar inte vårt upplägg. De som lägger sin tid på politik, förtjänar uppmuntran.

Det är inte alltid lätt att fatta beslut och oftast handlar det om kompromisser. De som fattar besluten – som måste fattas – får förklara besluten och stå till svars för medborgarna. Det kan kräva ett stort mått av mod och arbetslust. Det är skälet till att många jag frågar om de vill engagera sig, svarar: ”Varför skulle jag utsätta mig för det? Att bli nitiskt granskad och få skäll? No thanks.”

Man behöver inte se politik som sitt kall, utan man kan gott resonera som så att det är en insats man gör under några år. Dock ska det inte stickas under stol med att det kan ta tid att lära sig hur det fungerar, vilket gör att många blir kvar väldigt länge. Det ska inte heller stickas under stol med att höga politiska poster innebär både makt och pengar, vilket kan vara svårt att avstå när du väl fått smak på det.

I kommunerna är medelåldern hög bland politikerna och i riksdagen är den låg. Det beror på att i kommunerna är de flesta fritidspolitiker utan lön, varför det oftast är pensionärer som har möjlighet att ägna sig åt partiet. Som riksdagspolitiker har du en riktig lön och det ses av en del som ett steg i din karriär. Idag är en fjärdedel av landets befolkning över 65. Jag hör att många resonerar som så att pensionärers representation är dålig. När endast sjutton (17) av våra 349 riksdagsledamöter är över 65, kan det upplevas som skevt. Som argument kan det dock ifrågasättas. Du behöver ju inte alls känna dig representerad av någon utifrån att ni befinner er i samma åldersgrupp. Snarare är det olika frågor och ställningstaganden som är viktigare. Samt att du känner förtroende för den personen som du vill rösta på.

Hursomhelst är de flesta inte medvetna om vilka som representerar dem. Få kan ens nämna en endaste riksdagspolitiker i sin valkrets.

Och nu pågår partiernas arbete för fullt med att sätta ihop valsedlar till nästa års val. Den som inte är medlem i något parti eller har tid eller lust att vara det, skulle jag ändå ge följande tips inför #valet2022:

  • Bestäm dig för att kolla upp ett par stycken av dem som står på partiernas listor till nästa val och vad de tycker.
  • Bestäm dig för att vara aktiv i dina ställningstaganden. I den mån du finner lagom. Vad är viktigast för samhället tycker du?
  • Bestäm dig för att ta dig själv och ditt deltagande i vår demokrati på allvar.
  • Bestäm dig för att ta ditt uppdrag som ansvarsutkrävande medborgare på allvar.

Jag stöttar dig i detta!