Varför vinner Trump?

I historieundervisningen på gymnasiet har jag som lärare diskuterat vad som driver samhällsförändringar framåt. Om det är strukturer eller individer? Detta är mycket intressant och landar i att det alltid krävs individer som kliver fram och agerar för att något ska ske, men att det alltid sker i en kontext som möjliggör det. Jag brukar ta Martin Luther som tydligt exempel. Reformatorn som genom sitt agerande med att annonsera sina 95 teser därmed startade en helt ny inriktning av den kristna kyrkan. Han riskerade dödsstraff, men överlevde och fick många anhängare. Denna rörelse och idéströmning hade dock startat långt tidigare. Hundra år tidigare blev Hus bränd på bål för samma kritik mot katolska kyrkan och Luther riskerade att gå samma öde till mötes. Men Hus idéer hade fått fäste genom åren och när Luther klev fram var tiden mogen för förändring. Luther förkroppsligade de strömningar som då fanns.

Men Luthers idéer vantolkades också enligt honom, och användes även som förevändning för flera massakrer och våldsdåd på landsbygden, vilket kom att plåga honom svårt resten av livet. Det visar att det alltid är omöjligt att hålla ursprungsidén intakt över tid, eller att ha kontroll över ett skeende. Processer tenderar att få ett eget liv och vart de tar vägen går inte alltid att kontrollera. De kan landa där man absolut inte hade tänkt eller trott. Jag kan ge många fler exempel.

Idag skriver Björn Wiman* om Carlos Lozada, som är fackbokskritiker på Washington Post. Lozada har under tiden Trump varit president, läst 150 böcker som skrivits om honom och hans tid och nu själv kommit ut med en bok som reflekterar över vad de visar oss. Händelser gås igenom och granskas. Från metoo till extremhögern. Lozadas slutsats är att extremhögern inte har uppstått på grund av Trump, utan att han har erkänt dess existens och använt sig av deras hat för att legitimera sin politik. Endast lyft fram dem i ljuset. Trump har därmed blivit de underliggande strömningarna manifest. Uppmuntrar konspirationer, exploaterar missnöje.  Landets problem med rasism och ojämlikhet används som bränsle. Tiden var mogen för Trump. ”Han driver bara till sin spets företeelser som alltid har funnits i det amerikanska samhället” är en slutsats som dras.

Vi talar därför idag om en backlash för den liberala demokratin. Mycket av det vi tagit för givet är nu hotat. Att Trumps korta tid vid makten avslöjade att respekten för sanningen inte satt djupare än att Kellyanne kunde mynta begreppet ”alternativa fakta”. Då namngav hon endast det fenomen som redan fanns hos en stor del av det amerikanska folket. Satte ord på det. Alla dessa människor som kände sig förödmjukade, åsidosatta och förda bakom ljuset av etablissemanget fanns. De var många och de väntade bara på den som skulle bekräfta dem. Det spelade ingen roll att så många protesterade mot Kellyannes uttalande. Hon kunde lugnt luta sig tillbaka med den insikten om att hon hade stort stöd.

Lärdomen är att aldrig utgå från att vunna segrar är säkrade. De måste försvaras, övervakas och vinnas på nytt. Människors minne är kort och vi är mycket lättledda. Det är oerhört svårt att stå emot det en majoritet tycker. Likväl som goda idéer och tankar om det fria samhället kan segra, kan därför kan även destruktiva och dåliga idéer som finns få stort genomslag, bara någon kliver fram och representerar dem. Så är det alltid.

Frihetens pris är ständig vaksamhet.

*Länk till Wimans artikel: http://UmtiSEI4MlN3WGtNS3BlcThJczU5eGlEZWJkK1BVeGRrSXpESHRJZHZUYVZuaW5QOTZocVMvNitjVDU0U2hZYUU3NTJOakUyYlFKMVFNM2NqZncyYlE9PQ

Facebook