Kommentar till mobbing

”Från klockan 8 till 9 blev det som som att jag inte längre var en människa.*

Det är något djupt obehagligt med hur vi agerar mot människor som vi av olika anledningar inte längre har förtroende för. Även de i maktpositioner förtjänar att behandlas med respekt. Vi försvarar med emfas att massmördaren på Utöya har rätt till en rättvis rättegång med advokat, för det hör ett rättssamhälle till. Men i övrigt är det fritt fram att från en dag till en annan utföra offentlig massmobbning av någon som blivit misshaglig. Detta även utifrån rena spekulationer. Att döma i “folkdomstolen”.

*Citatet ovan är taget från intervju med Mona Sahlin, som är gjord i samband med lanseringen av hennes bok Makt lös. När Alice Bah Kuhnke sparkade Mona Sahlin som samordnare för våldsbejakande extremism efter det att hon skrivit ett felaktigt löneintyg åt sin livvakt, återstod det ännu ett år innan metoo briserade i Sverige. Under metoo har vi skolexempel på hur personer mobbades ut från allt, oavsett om det fanns bevis eller inte. Då var det åtskilliga kända personer som fann sig vara persona non grata från en dag till en annan, trots ett livslångt, respekterat arbete. Bokningar avbokades, publikationer drogs tillbaka och kontrakt revs. Även sådant som gjorts långt tidigare kunde bli återtaget. Som om personen i fråga skulle raderas ut från världen. Alla offentliga minnen suddas bort. Hur kan man göra så mot en människa?

Idag har några av dessa män sakta smugit sig tillbaka till arbeten och några andra har fått upprättelse. En tog sitt liv. Många mådde väldigt dåligt. Mona Sahlin vittnar om hur det kan vara; hur många försvann runtomkring henne. Gällande metoo var de som ifrågasatte uthängningarna och avsättningarna mycket få. Åsa Linderborg och Lena Andersson är de enda jag kan nämna.

När metoo kom fanns alltså dessa mobbing-strukturer redan på plats och det sedan länge. ”Mediadrev” var ju inte något nytt. Med sociala medier fanns inte längre några begräsningar eller spärrar.

Det känns som att en diskussion kring detta behövs. Tala om varför det inte är okej att behandla offentliga personer så här. Prata om vad som händer med människor som behandlas så här. Det går ju faktiskt att i ett modernt samhället att bemästra vår primitiva drift att driva ut individer ur flocken som för tillfället inte passar in. Eller tillfredsställa vissas blodtörst.

* Citatet i början kommer från nedanstående artikel:

https://www.svt.se/kultur/mona-sahlin-om-mediadreven-och-harda-kritiken-mot-alice-bah-kuhnke

Facebook