Ingen bra idé om utökad sex- och samlevnadsundervisning

Det finns inget som jag har skrattat så mycket åt som när min son har härmat sina lärare. Han har inte gjort det elakt, utan bara roligt. Han lyckades med små gester och miner fånga hur de såg ut och hur de pratade. Att jag tycker sånt är så roligt är ju för att jag är lärare själv och känner igen mig och mina kollegor. För vi lärare har ju oftast samma situationer att hantera. Upprop verkar vara särskilt roligt.

Bilden av läraren är ju att det är lite, lite av en tönt. Och det är egentligen inte något problem. Om du främst är duktig i ditt ämne, betyder ju det inte att du är superbra på allt annat. Det är sånt man lär sig efter hand. De lärare som tror att de är poppiga kompisar till eleverna är helt fel ute och de får ofta problem av olika slag efter en tid. Du måste tycka om alla elever och ha respekt för dem, men de är absolut inte dina barn, vänner eller jämlikar. Om du undervisar i engelska, ska du hänvisa eleven till kurator om den har problem med själslivet. Det betyder inte att du är en dålig lärare, utan bara att du gör rätt. Den lärare som tror sig vara en alltiallo och ska finnas för allt, bränner ut sig.

Nu har det beslutats att alla lärare ska lära sig att undervisa om sex- och samlevnad. Återigen önskar man lösa ett upptäckt problem genom att baka in det i undervisningen.

Håkan Boström skildrar i sin ledare i GP idag den mossiga läraren som nu ska försöka att undervisa om sex. Håkan skriver: ”Det kommer inte att vara Robin Williams från Döda poeters sällskap som står bakom katedern, utan snarare en stressad kommunanställd lärare en grådaskig novembermorgon i Alingsås. Ingen femveckorskurs i världen kan förvandla en medelålders skolfux till en indisk vishetsguru som lägger ut svaren på livets gåtor för kommande generationer”. Ganska roligt skrivet och avslöjande om hans egen bild av både lärare och hur undervisning i sexualkunskap och livskunskap bör gå till.

Att undervisa om sex är en sak. Vardagssamtalet med elever en annan. När du undervisar om ett ämne, kommer du in på olika frågor kring det. Det är då väldigt vanligt att elever ställer frågor som de annars inte hittar något skrivet om i böckerna. Lärare tar elever på allvar och svarar så gott det går. Aldrig privat. Men tar vara på tillfället att skicka med ett bra perspektiv.

Under några kurser med långa pass har jag börjat dagen med en stunds ”incheck”. Där eleverna får säga något om de vill. För att ”landa” i skolan och få möjlighet att ta upp något angeläget. Gällande samhällskunskap så är det naturligt att börja med att tala om något aktuellt. Men under dessa incheckningar blir det ofta så att det kommer frågor om allt möjligt och väldigt ofta om sex. Det är där tillfällena finns att ge en sund syn på sex. Egentligen är det inte så svårt. Säg ”gör aldrig något du inte vill” och berätta om sunda relationer och ta hand om dig själv, så gott det går. Som lärare är du en förebild och en representant för samhället. Som lärare har du alltid ett ansvar att lotsa eleverna och i det arbetet får de med sig en hel del ”livskunskap”. Behålla därför undervisningen om sex- och samlevnadsundervisning där det hör hemma. Det sunda vardagssamtalet kommer lärare långt med utöver det.

Facebook