Värna den fria folkbildningen

Förra helgen hade Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg en höstuppstartskonferens. Styrelsen samlades tillsammans med avdelningschefen och områdescheferna. De berättade om vad de gör och hur de ser på framtiden och sedan diskuterad vi detta vidare i grupper. Förutom bra diskussioner, konkreta förslag och styrelsemöte, hann vi med att fiska krabbor, basta och umgås. När en sådan här konferens planeras är det viktigt att inte lägga ett för tight schema, eftersom det ska finnas utrymme för långa samtal och att lära känna varandra. När människor lägger sin fritid på ideella uppdrag måste det också var trevligt! Som ordförande har jag ett särskilt ansvar för alla delar av detta.

Det var även nuvarande avdelningschef Göran Thomtes sista styrelsekonferens. Till årsskiftet slutar han efter väldigt många år och Antti Yliselä tar över. När Antti Yliselä tar över går vi in i en ny era. Det handlar inte endast om att han är en ny person, utan även om att vi går in i en förändrad tid när den fria kulturutövningen kommer att möta motstånd.

Folkbildning ifrågasätts allt mer. Att med skattepengar finansiera* en verksamhet som i sig är väldigt fri, tycker en del är både onödigt och skrämmande. De som vill kontrollera kulturen vill såklart styra hårt hur pengarna används. Att kontrollera vad människor lär sig och vad de diskuterar är en beprövad metod av illiberala makthavare. När det kommer till vår tradition med folkbildning har vi haft ett stort mått av tillit och förtroende. Så länge man håller sig inom våra demokratiska ramar finns inga begränsningar för vad man får tala om och vad man får göra.

När någon kontaktar Örjan Thunberg, som är ansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, om att de vill starta en verksamhet, frågar han dem alltid: ”Vad är ert syfte”? Man ska kunna förklara det för att bli berättigad till stöd och för att uppfylla tanken med folkbildning. En idé om vad man vill lära sig mera om och utveckla. Ofta får Örjan säga nej. Har du ingen aning om vad en förening är eller hur man arbetar demokratiskt, har vi på SV utbildningar för det också. Det är en stor glädje för oss och en stor vinst för samhället när en grupp människor tar steget och organiserar sig för att lära sig mera. Det fria kunskapssökandet är vad folkbildning handlar om. Folkbildningen når även människor utanför det traditionella systemen och framförallt människor från andra länder, som aldrig tidigare kommit i kontakt med dessa möjligheter.

Studieförbunden kommer att behövas mera och inte mindre. I samhället ser vi stora problem med ensamhet, psykisk ohälsa, arbetslöshet. Detta är vi väl lämpade för att hantera genom våra cirklar och utbildningar. Förutom statliga anslag, ger även kommuner anslag till studieförbunden genom sitt föreningsstöd. Tack vare det får kommunen en kanal in i verksamheter och bland människor som de aldrig annars skulle fått. Man upprättar en dialog, får insyn och kan ställa krav på demokrati och jämställdhet. Detta är värt att värna på alla sätt och vis.

Ibland rajleras det över att studieförbunden bedriver ”fritidsverksamhet för välmående tanter”. Men att förringa det är otroligt dumt. 25% av vår befolkning är över 65 år och många önskar ha något meningsfullt att göra tillsammans med andra. Behovet är stort!

Att ge anslag till studieförbunden utan att veta exakt hur de hanteras är ett risktagande. Men för oss alla som tror på människan och hennes förmåga att vilja utveckla sig, är det mycket viktigt. Poängen med en studiecirkel är att en grupp människor ska lära sig något som de själva önskar. Där åsikter bryts mot varandra och nya insikter föds kring ett ämne som engagerar dem. På deras egna villkor.

För oss som har en liberal syn på livet är synen att mycket är på egen risk – men en risk man vill ta, istället för att någon annan ska bestämma över dig. Att låta människor välja själva innebär att de kan göra ett dåligt val eller ett bra val, eftersom människor inte har samma förkunskaper eller preferenser. Något du tycker är dåligt får också finnas. Det är det som är tolerans. Så måste det vara. Betänk alternativet! Varje gång dessa våra friheter begränsas inser vi hur mycket värda de är. Och de är ständigt hotade!

Frihetens pris är evig vaksamhet.

bild: Göran Thomtes kamera. *Studieförbundet Vuxenskolan finansieras inte enbart med anslag från stat, region och kommun. I uppdragsverksamhet och kulturevenemang finns avgifter.

Facebook