Märklig debatt av Humanisterna

Idag har två medlemmar av Humanisterna, Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson skrivit en märklig debattartikel, där de argumenterar för att Sverige borde göra om religionskunskap till livsåskådningskunskap. Detta med argumentet att ämnet inte är relevant för dagens unga, samt att ”80% tar avstånd från organiserad religion.” ”Men som samtidigt firar påsk och jul”.

Att svenskar har ett kluvet förhållande till religion har ju inget att göra med undervisningen i religion. Ämnet har aldrig varit inrättat för att på något sätt stärka någons religiösa uppfattning. Ämnet syftar till att svenska elever ska få lära sig om religioner och livsåskådningar, eftersom det finns så många människor på jorden som lever utifrån dessa föreställningar, samt att religioner har en enorm påverkan på olika sätt.

För att förstå hur en muslim eller en katolik ser världen, krävs att man har basala kunskaper om det tankegodset och dess historia.

Väldigt konstigt är stycket i artikeln som säger att ”det behövs undervisning om varifrån vi kommer”. De påstår att Sveriges historia endast beskrivs ur ett selektivt, kristet perspektiv.” Att det är historielöst. Varifrån har de fått att man inte får lära sig om den förkristna religionen? Att dessutom kalla det för ”den traditionella nordiska religionen” är otroligt märkligt. Precis som de skriver så är det 1000 år sedan. Om det får elever lära sig, precis som de får lära sig om kristendomens olika faser i historien. Tänk att man får även lära sig om hur Svenska kyrkan förändrats genom tiden och att den har vuxit fram ur en annan gren än Filadelfia på ”religionsträdet”. Ämnet religionskunskap benar ut hur allt har utvecklats och gör det begripligt. Du ska inte okunnig promenera förbi olika kyrkor, moskéer och synagogor, utan att veta vad de lär ut och varifrån de kommer.

Vilken enorm påverkan religioner haft och har på världen kan inte förstås på annat sätt än genom att lära sig om dem. Skolämnena som samhällskunskap, historia och religion hänger dessutom ihop och är anpassade för de olika åldrarna. Filosofi är ett svårt ämne och hör inte hemma i grundskolan, men eleverna skolas in i det genom att ha religionskunskap.

Religion och filosofi hör ihop. Religioner jämförs med varandra i undervisningen och det går tydligt att följa hur idéer påverkat varandra genom historien och hur religioner fungerat i samarbete med makten.

Svensk religionsundervisning har aldrig handlat om att försöka påverka någon i en religiös uppfattning. Det är unikt och skiljer ut oss från övriga världen och det är något vi ska vara mycket stolta över. I t ex. Finland får du undervisning i ”din” religion, om den tillhör någon av landets ca 100 godkända religioner och om det finns tillräckligt många elever med den religionen så att det går att bedriva undervisning. Alltså en helt annan syn. I USA – landet som aldrig haft en statskyrka – är vår form av religionskunskap dem helt främmande. Det bidrar såklart till stora brister i förståelse.

Vi måste alla tro på någonting. Ha en egen föreställning om hur världen hänger ihop. Det kan vara en kristen karta eller en helt ateistisk. Men vi måste ha en. Att argumentera för att vi inte ska lära oss om världens religioner, för att flertalet tar avstånd från organiserad religion i Sverige är ett oerhört märkligt argument.

Religionskunskap har aldrig handlat om att försöka övertyga elever i någon av religionerna, vilket debattartikeln andas. Man försöker aldrig säga till eleverna att någon av religionerna är sanna. Det handlar om att lära sig om för att de ska veta hur människors föreställningar världen över ser ut, samt hur dessa påverkar och har påverkat. Detta är mycket bra och något vi ska värna. För just det faktum att folk firar påsk och jul, trots att de inte bryr sig nämnvärt om religionen, berättar ju verkligen om vikten av att lära sig om var dessa påfund har sitt ursprung.

Ämnet religionskunskap ska vara kvar. Det betyder inte att inte läromedlen alltid kan förbättras. Lindenfors och Gustafsson krånglar bara till det. För även om ämnet döps om till livsåskådning, finns ju behovet kvar av att lära sig om världsreligionerna, om sekter och om andra livsåskådningar… Egentligen förstår jag inte vad de argumenterar för, förutom att ämnet ska döpas om.

https://dela.dn.se/azJ4YmE0NzQxVHIzL2VlVi9tU0FZR0ZZTGFTMmhUa1E4TnAwWTZKN2tBTUlGTnQzUFQveXdLWFFTdzA3NnlWNDFJU29QNTNzR3VzQ0drSFJsSXlOd0E9PQ

Facebook