Nya ägardirektiv för Öfab

Igår kväll träffades Liberalerna Öckerö på Björkö för att diskutera förslag till nya ägardirektiv för kommunens fastighetsbolag Öfab. Vi satt i hamnföreningens lokal med öppen dörr när kvällen bjöd på 27 graders värme. Från hamnplan hördes skratt, sorl och knallar av startpistolen, eftersom det pågick en seglingstävling utanför.

Det finns mycket att säga om kommunala bolag. Ett kommunalt bolag ska stödja kommunen i arbetet med dess grundfunktioner, men aldrig störa principerna för marknadsekonomi. Exempel på en sådan störning är en kommunal bilverkstad. Kommunen ska inte konkurrera med branscher andra näringsidkare kan sköta.

Däremot är ett kommunalt bostadsbolag viktigt. Kommunen har ansvar för att invånarna har någonstans att bo och ett bostadsbolag ska sörja för det. Allmännyttan ska bygga och vårda bostäder till alla sorters människor. I Öckerö hanterar samma bolag även skolfastigheter, äldreboende och vårdcentral. Samt några kommersiella fastigheter, vilka jag anser bör ses över.

När det kommer till våra gemensamma ytor har även kommunen ett ansvar.

Ett kommunalt bolag lyder under aktiebolagslagen och ska bedrivas affärsmässigt. Styrelsen som drar upp de övergripande riktlinjerna för arbetet har att se till bolagets bästa. Styrelsen tillsätts via de politiska partierna, men som styrelseledamot ska du sedan inte bedriva partipolitik, utan endast arbeta med bolagets bästa.

Den vinst som ska göras varje år behövs för att säkra soliditeten och den ska användas till att hålla nere hyror för hyresgästerna, till underhåll av fastigheterna och för nybyggen. Vd måste även kunna ha god framförhållning.

Förra veckan avslöjades att flera kommuner missbrukar sina kommunala bolag genom att ta ut vinster och använda dessa för olika ändamål i förvaltningarna. Styrelsen kan besluta om vinstutdelning, men kommunen får aldrig hantera sina bolag som vore de kassautomater. Underskott måste hanteras på andra sätt.  Även om de flesta håller sig inom lagens gränser för uttag ur bolag, finns all anledning att se över detta och framförallt föra det upp till diskussion.

Efter flera år som ordförande för Öckerö kommuns fastighetsbolag är jag inte bara väl förtrogen med verksamheten, utan känner även omsorg om den. Att ägardirektiven går på remiss till alla politiska partier var en lösning jag såg var nödvändig för förankring och förståelse. Gårdagens möte med Liberalerna avslutades i enighet om vad vi behöver göra för fastighetsbolaget på Öckerö. De nya ägardirektiven ska sedan antas av kommunfullmäktige.