Hur kommer skolan att förändras efter Corona?

20160428_103042

Varför är skolan arrangerad precis på samma sätt idag, som när den infördes för 150 år sedan? Den frågan ställs nu efter det att alla gymnasieelever tvingas arbeta hemifrån och distansundervisas, på grund av den rådande Corona-krisen – och många tycker att det vi ser är en revolution för undervisning på distans.

Vi har länge haft en debatt om huruvida det är bra eller inte att ha en digitaliserad skola. Tyvärr har debatten polariserats och det har framstått som om man i undervisningen tvingats välja mellan renodlad traditionell katederundervisning eller undervisning där eleverna själva söker sin kunskap – spridda överallt. I verkligheten finns däremot en blandning och en växelverkan mellan metoderna. Den stora skillnaden som finns syns i upplägget på undervisningen. Hur uppgifterna är utformade och om tyngdpunkten ligger i lärarens eller elevens ansvarstagande för lärandet. Två skolor finns: den konstruktivistiska och den lärarledda. Men självklart använder sig alla idag av digitala hjälpmedel.

Sedan den 17 mars ska alla gymnasieelever arbeta hemifrån och lärarna undervisa dem på distans.  Detta som en åtgärd för att minska smittspridningen av Covid-19. Digitaliseringsivrarna hurrar och pekar på alla fördelar. Man ser att närvaron ökat markant och att elever som vanligen inte syns, nu får chans att komma till sin rätt. Hemmasittare kan plötsligt delta på lika villkor och de s k datanördarna har fått en viktig uppgift, genom att deras expertis har varit nödvändig och efterfrågad i vissa fall. ”Vi har lång erfarenhet av att socialisera och lösa problem tillsammans online”, berättade en spelkille i Ekot. Den osynlige bakom skärmen har plötsligt blivit den synlige.

Självklart finns en baksida också. Andra problem har uppstått. Nu syns tydligare än någonsin klasskillnader mellan elever. Mellan dem som har möjlighet att jobba i lugn och ro  med bra uppkoppling hemifrån och mellan dem som inte har någonstans att sitta.

Att många inte får något annat mål mat om dagen än skollunchen var ett problem som direkt uppmärksammandes. I Göteborg löser vi det så att de som önskar får registrera sig för att hämta en lunch varje dag på en närbelägen grundskola. Detta har ej ännu tagits i bruk, utan förhoppningen är att det ska fungera efter påsklovet. Men en del praktiska problem återstår att lösa kring hanteringen.

Men framförallt vittnar elever om hur trist det är att inte få åka till skolan varje dag och träffa alla klasskamrater och lärare. Detta börjar att bli mycket tärande. Samt att det är mycket svårare att lära sig allt ensam hemma, trots en instruerande lärare online. En elev berättade att hon tyckte att arbetsbördan blivit mycket större också. När läraren står ensam och talar med en kamera istället för till en klass, uteblir informationen om hur allt tas emot. Något som inte går att missa i en vanlig undervisningssituation.

Trots plus och minus hävdar många att skolan nu tagit ett kliv framåt och vi kommer inte att organisera undervisningen på samma sätt som vi tidigare gjort efter denna erfarenhet. Precis som det hävdas i arbetslivet också, efter tonvis med webbmöten.

Möjligheten att nå dem vi tidigare missat – hemmasittarna  och de som endast kommer till sin rätt bakom skärmen, de ska fortsättningsvis nås på detta sätt. Inte jämt dock! En ung person ska inte vara ensam hemma, utan måste lockas ut med jämna mellanrum. Annars kan steget ut bland andra i samhället bli oöverstigligt och ensamheten permanentas. Men det har nu visat sig att dessa går att nå i stor utsträckning.

Tillbaka till min första fråga. Jag tror att många längtar till att få återgå till det normala igen. Återgå till vanlig undervisning i klassrum med en lärare.  Vi lär nämligen bäst tillsammans. I interaktion med en kunnig lärare når man så mycket längre, än när man arbetar ensam. Det samspel som finns när vi ses irl går aldrig att ersätta. Ingen googling i världen kan lotsa en ung person rätt på den tid som en kurs har. Eller sätta något i sitt rätta sammanhang, ge perspektiv och förklara samband.

Det är därför vi fortfarande arrangerar undervisningen på ungefär samma sätt som vi gjort länge.

Läget idag i Sverige: 793 döda i Covid-19

 

Facebook