Utbildning för ny styrelse – Habilitering och hälsa i VGR

Under två dagar har jag nu deltagit i en utbildning för den nya styrelsen Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen. Övergripande beskrivning av vad den här avdelningen inom vården gör lyder: ” Habilitering och hälsa erbjuder specialiserad vård och hjälp till personer som har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet är att bibehålla och utveckla förmågor samt att skapa förutsättningar för att aktivt kunna delta i samhället.”

Det är inom området syn, hörsel och hjärnskador och de utför vård för fem olika nämnder i regionen.

Den här verksamheten botar inte människor, utan hjälper dem att hantera sin funktionsnedsättning på ett så bra sätt som möjligt, samt arbeta förebyggande för barn och unga. Man vet idag  t ex. att ett barn som har en CP-skada kommer att behöva olika insatser. Ju tidigare man kan jobba med sådant, desto bättre. Continue reading

Förintelsens minnesdag

20181123_180204

Idag är det förintelsens minnesdag. Det är en mycket viktig påminnelse om vad som hände världens judar under kriget och om vad människor är kapabla till under vissa omständigheter.

Det var flera faktorer som samverkade till att möjliggöra förintelsen. Att på industriellt vis mörda människor på löpande band krävde beslutsamhet och organisering. När nazisterna började att tala om raser gick tyskarna villigt till kyrkböckerna och kartlade sin släkttavla. De uppmanade tyskar som var gifta med judar och skilja sig, vilket fick ödesdigra konsekvenser för de övergivna – speciellt kvinnorna. Män var mera villiga att skilja sig från judiska fruar, än kvinnor var att skilja sig från sina judiska män. Under kriget har vi ett exempel på när ett par hundra judiska män som var gifta med icke judiska kvinnor, samlades ihop inför vidare transport. Kvinnorna organiserade då en protestaktion utanför det hus där de var inlåsta. Det slutade med att man släppte männen fria. Protester mot behandlingen av judar saknades i princip oftast.

Judar har  behållit sina traditioner oförändrade under ett par tusen år så de var lätta att identifiera. Men de som levde assimilerat letades dock upp. De var inte heller så många att de utgjorde något hot mot regimen. Samt att det var lätt att projicera sin avund på, när många av dem tillhörde samhällseliten. Arbetet med att samla ihop Europas alla judar underlättades även av att judiska församlingar olyckligtvis medverkade till att lämna ut medlemslistor. Grannar angav dem. Continue reading

Liberalernas interna provval

..är nu klart! Jag hamnade på plats 17, vilket känns otroligt roligt! Hedrande att så många valt att lägga sin röst på mig! Totalt var det 155 personer som ställde upp. Om ett par veckor antas den lista som folk sedan kan  använda i valet den 26 maj. Stort grattis till vår Cecilia Wikström som kom etta! Det visar att hon har gjort ett mycket bra arbete de åren hon har varit där. 20190127_160034

Val till europaparlamentet 2019

20190114_104412
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, vilket sker vart femte år. (Oj vad fem år går fort!) I fredags fick jag presentera vad jag kommer att tala om i vårens valrörelse.

Jag har studerat Jean Monnets  liv och arbete noga. Som jämnårig med Hitler och med unika livserfarenheter kom han fram till slutsatsen att det enda som kan garantera fred är krångligt, ihoptvinnat samarbete mellan länder – och då främst mellan de forna fiendeländerna. För det handlar om människans natur, vilken måste få stöd på olika sätt. Religion är ett – men institutioner är bättre. Continue reading

Rådgivande omröstning Liberalerna

Hej!

Idag startar den rådgivande omröstningen som skall vägleda en kommitté som ska ta fram ett förslag till en lista till Europaparlamentsvalet den 26 maj. Alla som har varit medlemmar i minst tre månader får vara med och rangordna de kandidater som ställer upp. Därefter används resultatet av de som tar fram ett förslag till en lista, som sedan klubba på ett partiråd den 15 februari.

Jag finns med i omröstningen och kommer snart att skriva om EU här. Ses!

Att förstå det bakomliggande

Det har i dagarna avslöjats att en av Der Speigels mest aktningsvärda journalist, Claas Relotius, har fuskat i sitt arbete. Han har till och med hittat på en rad viktiga artiklar – för att framstå som intressant och eftertraktad. Tidningen och läsare är med rätta chockerade. Den som har läst, trott sig lära nytt och förundrats, har helt enkelt blivit lurad. Björn Werner skriver bra om detta idag i GP. Att all sorts media gör allt de kan för att nå läsare i en hård konkurrens. ”Det är inte bara Relotius som var rädd för att misslyckas, det är hela mediebranschen.” skriver Werner.

Att vi nu får se en sådan här praktskandal är egentligen bara ett förväntat symptom på den värld vi lever i. När konkurrensen om uppmärksamheten är mycket stor, gäller det att veta vilka känslomässiga knappar man ska trycka på för att nå ut.  Continue reading

Att säga vad som helst

Som lärare är man inte bara någon som förmedlar kunskap till eleverna, utan man är även ett föredöme och en institutionell representant. Därför svär man inte när man har lektion och håller uppe en professionell fasad. Kommer det en fråga som man inte kan svara på, så säger man att ”det kollar vi upp”. Jag skulle aldrig stå och gissa, även om det såklart kan hända att misstag sker.

På DN ledare idag förfasar sig skribenten återigen över Trumps stil. Nu senast har han stått och svamlat om varför Sovjet gick in i Afghanistan i slutet av 1970-talet. Sagt en fullständigt felaktig förklaring, sådär rakt uppochned. Detta är bara ett i raden av väldigt många uttalanden som helt saknar verklighetsförankring. Ledarens rubrik är att vi har vant oss vid att acceptera idioti. Det tillåts bara att passera, liksom. Knepet är väl att det är så många dumheter att de dränks i flödet och omöjliggör vettigt bemötande.

Och att han inte skäms över någonting. Continue reading

Varför pågår det ett krig mot feminismen?

Ingen har väl undgått hur den nya jämställdhetsmyndigheten drabbats av M och Kd:s tilläggsbudget? Och att beslut har tagits om att lägga ner jämställdhetsmyndigheten, trots att den knappt startat. Sociala medier har fyllts med både jubel och beklaganden. Visst har de haft problem. Det har visat sig att personalen redan mår mycket dåligt och att över 70% av de anställda, samt alla chefer är kvinnor. De har enligt många inte tagit tag i de riktiga jämställdhetsproblemen, som hur illa pojkar far i grundskolan, utan hittills har de stöttat ifrågasatta projekt, likt menscertifiering av arbetsplatser. (Info om vilka projekt som fått bidrag är nu borttagen från hemsidan) Men ambitionen med myndigheten var att samla allt spritt arbete i landet med olika projekt, samt kunskap om dessa på en och samma plats. Vi vet att det är effektivare att föra samman expertis av polis, socialarbetare och jurister när det exempelvis handlar om människohandel. Under mitt besök hos dem i somras, fick jag en positiv bild av deras arbete.

Feminism betyder egentligen bara jämställdhet mellan könen. Det kan vi ha, oavsett om du anser att våra könsroller är konstruerade och inlärda, eller beror på biologiska skillnader. Jämställdhet handlar om att alla ska få samma chanser och villkor och inte vara utestängda på grund av sitt kön. Continue reading

Demokratin 100 år

Idag är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt klubbades, under ledning av den liberale statsministern Nils Edén. Därför har det varit särskild flaggdag också. När kvinnor också fick rösta hade de kämpat för det i två generationer. Argumenten mot kvinnlig rösträtt var många. Att det inte skulle göra någon skillnad egentligen, eftersom de ändå skulle rösta som sina män. Att de var alltför känslostyrda för att kunna fatta rationella beslut och att de ändå inte skulle ha tid att engagera sig politiskt, eftersom de var ansvariga för barnen. Men att inte låta kvinnor delta gick ju inte att stoppa. Första världskriget satte stopp för otroligt mycket i historien, så även demokratin. Efter kriget fanns dock få argument kvar för att hindra kvinnor att delta. 48415055_10217826156556243_1775932778911629312_n

Alla måste se filmen Suffragette som visar hur kampen såg ut i England. “If we had a doughter, what would we call her? ” “She would be called Margareth, after my mother”. “What would her life be like?” “I don´t know. Like yours, I guess”.  Det är efter den här ordväxlingen i filmen som Maud bestämmer sig för att satsa helhjärtat på kvinnokampen. Continue reading

Valla katter

Sverigedemokraterna omtalar sig själva som ”Sveriges snabbast växande folkrörelse”. Det är ett smart drag att marknadsföra sig på så vis. Du får med både växande och folk. Just att göra anspråk på att representera folket är viktigt för dem. Att ses som en motvikt till eliten och som de som tar tillvara en viss grupps intressen. Det attraherar många som vill hitta hem.

Socialdemokraterna samlades kring frågan om arbetsrätten och man byggde ett gemensamt arv och samarbetsorganisationer. Fler partier har startat på samma vis, som Centern som organiserade bönderna och drev landsbygds- och jordbruksfrågor. Du samlar en redan existerande grupp.

Allt detta saknar Liberalerna. Liberalerna är ett idéparti och det är kring en idé om ett liberalt samhälle som man ansluter sig. Sedan blir det ju såklart en gemenskap i och med allt arbete med utbildningar och träffar. Men att det inte är huvudsaken märks. Tanken om individens frihet samlar såklart individer som ser sig som autonoma med strävan efter tolerans för olikheter.

Det är en av förklaringarna till att partiet ses som splittrat nu. Är splittrat. Continue reading