Förbjud inte judisk tradition

Nu är frågan om manlig omskärelse aktuell igen. Detta efter att Centerstämman fattade beslut om att vara för ett förbud. Manlig omskärelse är ett av två exempel jag tar upp i min undervisning om religionsfrihet och var gränser går för den. Det andra är koscher-, och halalslakt. Det första har vi tillåtit och det andra är begränsat. Vi gör bedömningar och avvägningar.

Jag säger att den är relevant igen, för detta är en fråga som dyker upp med jämna mellanrum, när religionsfrihet diskuteras. Men det är även en fråga som dyker upp i tider av snålblåst kring tolerans för oliktänkande minoriteter. Judar och andra minoriteter är samhällets kanariefågel i gruvan – en metafor för det första som märks när intolerans ökar.  Alltså att attacker på judar och deras traditioner är det första som märks i tider av oro och konservativa landvinningar. Continue reading

I demokratins tjänst

20190908_153802

I helgen har jag varit i Rättvik och träffat nya medlemmar i Liberalerna Dalarna. Med jämna mellanrum ordnar de kurser i tre steg för de som valt att ta ställning och bli medlemmar i partiet. Jag blev jag inbjuden att tala om ideologier och hålla ett retorikpass.

När jag går igenom ideologier så jämför jag dem alla. Sedan diskuterar vi hur relevanta ideologierna är idag och hur de visar sig. Det blir även diskussion om frågor som Liberalerna driver och frågor om huruvida de ”är liberala” eller inte. ”Frihet för vem” blir ofta det man landar i. Man får göra ett val. Det blir ofta ett resonerande om å ena sidan och å andra sidan. Att förändra och förbättra och ha ett särskilt förhållningssätt till problem. Och till världen och människan.

Men det är svårt att ur enskilda frågor se någon ideologi. Många partier följer varandra – förslagen kan vara svåra att skilja från varandra. Därför är det viktigt att ha den ideologiska kompassen uppe för att ta ut vilken riktning ett parti vill föra samhällsutvecklingen. Flera politiska förslag måste även läggas på varandra för att det ska bli möjligt att kunna urskilja ett mönster. Mitt tips är att börja med kulturpolitiken. I den syns synen på vilket sorts samhälle man vill ha tydligt. Continue reading

Våga alltid ifrågasätta

20190815_105909

Nyligen skrev jag om den utmärka serien Chernobyl där kärnkraftskatastrofen från 1986 skildras. Hur vi efter några dagar fick veta att det skett en härdsmälta som var allvarlig och att radioaktivt stoff ramlat ner över framförallt norra Sverige. I serien får vi dock en inblick i hur det gick till innan de var tvungna att berätta vad som hänt. Något de velat mörka till en inledning. Samt vad som hände sedan.

Att sluta upp bakom Sovjetsystemet var viktigt. Vad som helst fick egentligen hända, bara fasaden mot omvärlden var intakt. Det kunde gälla det mesta. Från rymdprojekt till att uppfylla målen för antal producerade ton järnmalm.  Continue reading

Känslor för de som tigger

Vi har kunnat läsa om att de som tigger i Eskilstuna har trakasserats av vanliga människor, sedan förbud mot tiggeri infördes. Eller som det heter: passiv pengainsamling. Det är polisen som ska kontrollera att de som tigger har ett tillstånd (som kostar 700 kr) men självutnämnda ordningsvakter har alltså tagit på sig rollen som kontrollanter. Continue reading

Kan diktatur lösa klimatkrisen?

20190815_105831

Jag var femton år när Tjernobylolyckan inträffade.  Jag minns allt tydligt. Efter dagar av ovisshet fick vi veta att det skett en härdsmälta i Sovjet och att radioaktivitet spritt sig med vädret över Norden och framförallt Norrland. Hela sommaren var det tal om bequerel, nödslakt av ren och förbud att plocka och äta svamp och bär. Den sommaren planterade vi tall och det var ett idogt skämtande om självlysande pinnar och älgar. Vi hade däremot inte en aning om vidden av katastrofen och hur det egentligen hade gått till.

Det får man en inblick i om man tittar på den utomordentligt välgjorda serien Chernobyl, som finns på HBO. Serien baseras på intervjuer med flera av dem som var med. Se den! Continue reading

Värna fiskekulturen – stoppa förslaget om övervakning

20171112_142834

Regnet faller sakta över byggnader och hus

Jag har sagt farväl till stadsvänner, trafikens stress och brus

Stadens larm är bakom mig, mitt sinne fullt av ljus

För jag ska bli en fiskarpöjk igen

ÅÅÅÅ Jag ska bli en fiskarpöjk igen.

Med julle och en brygga och ett hus i Bohuslän

Jag byter stadens trånga gator mot det fria havets vidd

För jag ska bli en fiskarpöjk igen

Detta är början på Arne i Boras låt Feskarpöjken. Den låten sjöng jag för den första kullen elever som tog studenten från Fiskegymnasiet på Öckerö. Jag var utklädd till fånig fiskare med lösmustasch och sydväst och några av eleverna skrattade så de grät. Continue reading

Naivt om religion

Idag är DN:s Elsa Kugelberg mer än lovligt naiv. Visserligen tar hon upp ett verkligt behjärtansvärt fall där hon berättar om muslimske Ardeshir som är ledsen över att han och hans pojkvän inte får välsignelse ”av Gud inför alla de bryr sig om”.  Alltså i den moské där han vuxit upp. Det är otroligt sorgligt, men låt oss bena ut några saker:

I Sverige är homosexualitet tillåtet och sedan 2009 är äktenskapet könsneutralt. Äktenskapet är en juridisk institution och vi tycker idag att det är självklart att man ska få gifta sig med vem man vill. Det kan du göra i en borgerlig vigsel eller i ett samfund som vill viga par av samma kön. Kampen för detta har varit lång och hård och det är en glädje att staten äntligen är neutral i frågan.

Men ett religiöst samfund är inte staten.

För en tid sedan hörde jag på radioprogrammet Människor och tro om ett liknande fall. En man  berättade att han varje år skrev till Katolska kyrkan och bad att de skulle viga honom och hans man. För han var ju katolik, ansåg han. Men år efter år fick han nej, vilket han upplevde som både diskriminerande och hjärtlöst. För honom var det inte aktuellt att överväga att gå med i ett samfund där de var välkomna. Continue reading

Fallet Primusskolan i Göteborg

Nu måste Primusskolan i Göteborg stänga.  Detta besked gav Skolinspektionen för några dagar sedan. Skolan stänger eftersom de inte har “ändamålsenliga lokaler”.

Hur kommer det sig att Primusskolan i Göteborg har kunnat starta sin verksamhet och välkomnat elever, trots att den är inhyst i lokaler som är helt olämpliga för skolverksamhet? Jo, det kunde de därför att Skolinspektionen rakt av svalt skolans betygelse om att de fått kommunens tillstånd att starta skolan. Skolinspektionen kräver inte något annat intyg än en försäkran från de som själva startat skolverksamheten. De lokaler som skolan är inhysta i är undermåliga och farliga att vistas i eftersom fastigheten finns i ett industriområde, vilket är olämpligt för elever och för skolverksamhet. Continue reading

Ungas psykiska ohälsa #Almedalen2019

Under Almedalsveckan var jag och lyssnade på mucf (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) där de presenterade sin senaste rapport om ungas inställning till politik och samhällsfrågor. Som tidigare kan man se att unga är väldigt engagerade i detta. Frågor om migration, integration och jämställdhet har också blivit viktigare. Dock syns en skillnad mellan tjejer och killar. Tjejer har en mera positiv attityd till både invandring och jämställdhet. Unga har även en mera tillåtande attityd till droger och narkotika idag. Här har killarna en mera positiv attityd till användning. Allt detta är trender vi kunnat följa under några år.

Något som däremot förvånade var vilken samhällsfråga de unga anser vara viktigast. De flesta svarar idag sjukvård. En gissning kring varför kan vara att psykisk ohälsa har ökat markant.

Vi ser att den psykiska ohälsan har ökat markant bland unga. Visserligen har undersökningen kring detta kritiserats*, när den varit utformad på så vis att du klassats med psykisk ohälsa om du svarat ja på flera frågor som tagit upp vardagliga känslor, som att man ”haft svårt att somna” eller ”känt sig nervös”. Däremot står det klart att unga mår sämre och att de har erfarenhet av att inte få vård. Detta är allvarligt. En ung person har inte den erfarenhet som krävs för att kunna göra bedömningen av  sitt mående – om det är allvarligt eller inte. Hur som helst måste unga få hjälp på något vis!

Jag är övertygad om att mycket av orsakerna går att finna i skolans undervisningsmetoder. Det kan inte vara en slump att så många idag känner sig stressade av betyg och skolarbete,  när det ser markant annorlunda ut här idag jämfört med tidigare metoder. Continue reading

#Almedalen 2019 – Youth2020

20190704_063333

Under torsdagen medverkade jag i en panel som diskuterade ungas inkludering i samhället. Arrangörer var Youth2020 och Young innovation hub, vilka bedriver idéverkstäder för att stärka ungas inflygande och delaktighet i kommunerna. I det här projektet har över 350 ungdomar fått vara med och tycka om hur få med fler unga. Över lag saknas det ett helhetstänkande kring detta. I Öckerö kommun där jag verkar, anordnar Kultur och Fritid ”demokratitorg” två gånger per år. Då får alla äldre skolelever komma och träffa kommunens politiker och ställa de frågor de undrar över. I många kommuner är det just Kultur och fritid som tar detta ansvar. Viktigt är att etablera ett samarbete med lärarna i SO-ämnen på skolorna, så att man säkrar en uppföljning och en process framåt. Continue reading