Idag vände det

20200312_212127

Idag vände det. Idag skärptes flera restriktioner kring Coronaepidemin och idag ökade medvetenheten rejält. Under dagens skolbesök tillsammans med kommunalråd Helene Odenjung, valde några av dem vi mötte att inte handhälsa och på vägen dit satte sig människor med avstånd på spårvagnen, vilket var möjligt eftersom det var färre som åkte. Jag hörde inte heller någon varken hosta eller nysa. Så var det inte igår, även om det gympass jag gick på endast hade några få deltagare.

Visserligen var det igår som beslut fattades om förbud mot sammankomster som samlar över 500 personer. Till exempel är vårt Liberala riksmöte inställt. Allt detta är mycket drastiskt, eftersom att mötesfriheten är en grundbult i vår liberala demokrati. Beslutet indikerar allvaret.

Ikväll höll Anna Ekström presskonferens om möjligheter för skolhuvudmän att fatta beslut om förändrad skolgång. Om man väljer att stänga en skola, kanske den tiden kan tas igen på helger och lov. En rad nya förordningar sätts in.  Möjligen följer några  Danmark och Norges beslut, där skolor är stängda från och med nu.

Om skolor stänger kommer föräldrar som arbetar inom vården att behöva  vara hemma hos sina barn.  Då riskerar  sjukvården att få  än större problem att ta hand om ett ökat antal inlagda patienter. Att stänga gränser riskerar skadliga effekter på ekonomin.  Det ena är beroende av det andra. Skolors stängning är ett exempel på att allt måste göras mycket kontrollerat. Att se till effekterna är mycket viktigt.

De åtgärder som just nu är viktigast att göra är att skydda riskgrupper. Besöksförbud på äldreboenden och ha krisplan för hur klara av hemtjänsten. All hemvård som inte är nödvändig för livet kommer nog att inskränkas. Vem som helst eller hur många som helst kan inte springa runt hos de gamla.

Det är just det som är problemet. Att det dödar sköra. De flesta  blir endast lindrigt sjuka, friska på några dagar och det sägs att många kanske inte ens förstått att de haft viruset. Men Corona kan bli den förtida liemannen för de sköra.

Idag föll även börsen rekordartat och tusentals personer inom hotellbranschen har varslats. Flygbolagen varslar. Det går väldigt fort nu på flera plan. Att USA stänger inresor från Europa har kritiserats av EU. EU hade önskat någon form av samråd.

Idag gjorde Johan Hilton en jämförelse i DN med när Aids kom på 80-talet. När vi inte visste exakt hur det smittade eller hur det skulle gå, var oron mycket  stor och många vaneförställningar spreds. Viruset vi har att göra med nu kan vi mera om och det kartläggs raskt, även om det kan ta upp till ett  år att hitta ett vaccin. Om vi snart har ett vaccin och i efterhand kan konstatera att antal dödsfall understeg den vanliga säsongsinfluensan, så kommer vi säkert att i efterhand beskriva den här dagen som överdriven och panikartad. Men det är i det beslutsläget vi är i idag. Och om framtiden kan vi inget veta. Vem kunde se en Coronapandemi dra fram över världen, när vi senast stod på balkongen och skålade i bubbel under nyårsraketerna?

Facebook