Ibland blir det väldigt fel

20191227_210426

Nu har föräldraparet som dömts för vanvård av sitt barn även fått sin dom prövad av Hovrätten. Föräldrarna hade framförallt givit flickan vegankost som inte varit tillräckligt näringsrik, varför hon led av  undervikt så stor att hon riskerade att dö. Föräldrarna tillhörde även gruppen som vägrar att vaccinera sina barn. Nyhetstext i DN

Sina förebilder har de dömda föräldrarna hittat bland indiska gurus och de hade en ideologiskt grundad inställningen till människors behov av föda. Föräldraparet betackar sig för Tingsrättens värderingar över deras livsval, vilket de anser spelat in på Tingsrättens dom.

Åklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva ärendet, eftersom praxis saknas. Om detta resonemang skulle jag vilja höra mera, eftersom barnmisshandel varit förbjudet sedan 1979.

Många tror idag att de kan bäst själv. Detta på gott och på ont. Att blint lyda auktoriteter har vi bland annat i Sverige och Tyskland aktivt arbetat med att komma ifrån alltsedan andra världskriget. Men det är  ibland bra att ta till sig beprövat.

Vägledd av självvald information i ämnen bestämmer man sig för vilken sanning som är den rätta och följer den sedan. Gällande just kost finns en uppsjö skiftande råd och det är sällan de vilar på vetenskaplig grund. Det är dock svårt för vanliga, hälsointresserade människor att urskilja detta, eftersom felaktiga råd samsas med korrekt innehåll och delar av vetenskaplig forskning. Vanligt är att hitta felaktig information om hur kost påverkar inflammationer i kroppen, eller om tarmflorans betydelse för psykisk ohälsa.

En grupp läkare finner det här problematiskt och efterlyser oberoende, professionell granskning av kostrådsböcker. Individuella vittnesmål om förbättrad hälsa efter en viss kost är inte samma sak som att det vilar på vetenskaplig grund. Även om det är en läkare som skrivit om det. Debatt DN – Många fel i böcker om kostråd

Det står dig tack och lov fritt att leva hur du vill. Då ingår även att uppfostra dina barn hur du vill. Samhället kan inte gå inte och förbjuda föräldrar att fostra sina barn i sin övertygelse, oavsett om det handlar om tro på Jesus eller utomjordingar. Det gäller även livsstil, där kost-, motions-, och sömnvanor skiljer sig åt. Det du tycker är rätt tycker en annan är fel. Sida vid sida ska vi leva  trots olika föreställningar. Men gränsen går såklart vid när ett barn kommer till skada. Då måste samhället träda in och ta över.

Men i en tid av oro för klimatet och över vart världen är på väg – parat med stora mängder information att själv välja bland, är det inte så konstigt att det blir fel ibland. Även när du är sjuk och känner vanmakt över att inte bli hjälpt av någonting – då ligger det såklart nära till hands att pröva andra råd än läkares.

Föräldraparet från Göteborg fick idag sin dom mildrad av Hovrätten, med motiveringen att ”det inte funnits illasinnade motiv”. Fängelsestraffet omvandlas därför till villkorlig dom. Det är mycket intressant. Hovrättens bedömning förefaller ligga i linje med mitt resonemang ovan: Att föräldraparet själva betraktas som offer för svårigheten i att navigera bland allt du idag kan välja mellan.

Facebook