Landsmötet biföll att vi måste se över friskolesystemet!

20191116_103242

Idag är det lördag och andra dagen av tre på vårt landsmöte i Västerås. Jag känner mig mycket glad över att landsmötet igår valde att bifalla intentionen i min motion om att reformera friskolesystemet.

Jag, Bertil Östberg och Maria Nilsson hade motionerat om att reformera friskolesystemet – om än med lite olika ingångar. Utskottet, som bereder frågorna ämnesvis innan själva landsmötesförhandlingarna startar, beslutade då att som utskottsförslag, skriva ihop våra tre motioner i en formulering om att Liberalerna ska ta fram ett åtgärdsprogram gällande friskolesystemets avarter. Denna bifölls senare under förhandlingarna. Mycket roligt!

Jag tycker att det viktigaste är att eftersom det var Liberalerna som var drivande bakom reformen för snart trettio år sedan, så bör det även vara vi som tar initiativ till att reformera detsamma. Idag vet vi var det skaver. Jag var själv med och talade mig varm för införandet av friskolor inför valet 1991 på de skolor vi då besökte och känner därför ett ansvar. Glöm däremot inte bort att idag är det mycket få som är beredda att ge upp rätten att välja skola. Den friheten vill man inte berövas. Däremot måste vi se över hur förbättra systemet. Skolan måste bli likvärdig och kunna utföra sitt kompensatoriska uppdrag.

Det DN dessvärre valde att skriva om idag, var att vi biföll en motion om att vi nu även är för mobilfria omklädningsrum i skolan. Det är ju viktigt i sig, eftersom många elever struntar i idrotten i skolan eftersom de är rädda för att bli fotade nakna. Men knappast något som vi behöver driva. Återigen en fråga skolorna själva kan besluta om. En utskottsmedlem konstaterade dock krasst att ”jag tycker inte om denna detaljstyrning vi håller på med. Men –  vi gör ju det, så varför inte även ta med detta”.

Under ett förhandlingspass är det mycket svårt att få möjlighet att komma upp två gånger i talarstolen. Det är många som vill tala och tiden är begränsad. Jag hade skrivit flera inlägg som jag tyckte var viktiga och funderade länge över vilket jag skulle välja. Till slut valde jag att försvara min motion om att införa demokrati som eget ämne i skolan. Tiden för demokratiundervisning i gymnasiet är alltför knapp och elever har svårt att förstå att olika sorters ideologier och konstitutioner leder till olika sorters samhällen. Vi står dessutom inför en situation där vi kan få Åkesson som statsminister efter nästa val. Jag känner stor nöd för hotet mot vår liberala demokrati och vi får aldrig glömma att den måste vinnas för varje generation.

De politiska partierna som traditionellt fostrat medborgare i kunskap om hur delta i de politiska arenorna, har få medlemmar. Den unga generationen är representerad i mycket liten omfattning. Det betyder att vi inte sörjer för framtida politiker i den utsträckning som krävs.

För att råda bot på detta i någon mån, bör demokrati bli ett helt eget ämne. Det skulle även vara en tydlig signal om att samhället tar demokratifostran på allvar!

 

Nedan följer en motiverande text om friskolesystemets behov av reformering. det är en variant på den artikel jag, Lill Jansson och Maria Nilsson skrev igår.:

Liberalerna var det parti som var drivande för friskolesystemet i början av 90-talet. Möjligheten att kunna välja vilken skola du vill och inte vara hänvisad till det bostadsområde du bor i var en reform som andades nya tider och frihet att välja inte endast för dem med stora ekonomiska resurser, utan för alla. Skolor skulle profilera sig utifrån övertygelse om pedagogisk modell med en syn om att vara till för eleverna och inte tvärtom.

Efter många år med friskolesystemet ser vi däremot var det skaver idag. Därför bör Liberalerna som initiativtagare till systemet då vara de som tar initiativet till en reformering idag.

För det första hade vi en alltför stor tilltro till människors lätthet att välja utifrån en pedagogisk övertygelse. Men att bryta sig ur en gemenskap eller ett mönster satt djupare än vi förstod. De flesta önskar endast att deras barn ska gå i en skola som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver. Drivkraften att lämna sitt geografiska område var även den mindre än förväntat. Skolsegregationen beror på bostadssegregationen och det är den som skolan ska kompensera för.

Däremot har det utvecklats en bristande likvärdighet mellan skolor och skolans kompensatoriska uppdrag uppfylls inte längre. Det är ett stort problem när skolan är det enda som kan ge barn redskap att ta sig vidare i livet av egen kraft. Även de som saknar nätverk i samhället och möjlighet till extra hjälp ska kunna lyckas.

Om alla skolor ska vara bra skolor måste likvärdigheten mellan dem garanteras. Det kan göras med en vassare Skolinspektion, fokus på arbetssätt och gemensam huvudman.

Betygsinflationen är ett faktum

När skolor konkurrerat med betygsförädling säger det sig själv att frestelsen att sätta höga betyg är stor. Skolor som ger ditt barn större chanser att komma in på attraktiva utbildningar blir såklart mera populära än andra. För att stävja detta bör vi ha fler och mindre, centralt rättade nationella prov. Dessa ska då vara riktmärke vid betygssättning för alla ämnen. Vid högre frekvens blir de ett naturligt inslag i undervisningen och därmed avdramatiserade. De blir även ett stöd för läraren i sin undervisning. En avdramatisering i sig är särskilt viktig idag när den psykiska ohälsan bland unga har ökat.  Skolan har ett stort ansvar genom att inte stressa elever ytterligare. Vi vet att betygshets och otydlighet gör att de ambitiösa eleverna jobbar tills de stupar och de med låg motivation ger upp.

Lotta ut en viss procent av platserna på attraktiva grundskolor

Gällande platser på attraktiva grundskolor är det en god idé att lotta ut en viss procentsats. Lotten kan utgöra en murbräcka för grupper att komma in på andra skolor, vilket de annars inte hade gjort av olika skäl. Skolvalet i grundskolan i Göteborg är idag obligatoriskt. Mera upplysning till föräldrar som ändå inte väljer behövs dock. I upplysningen ska fokus ligga på undervisningsmetoder.

Utifrån ovanstående förslag kan friskolesystemet rättas till och räddas. Även om kritiken mot det finns, är människor positiva till att själva få välja skola och inte beredda att berövas den möjligheten.

Skolmarknaden är inte vilken marknad som helst. Därför kommer vi som ombud på Liberalernas landsmöte att tala om den här frågan.

 

Facebook