Din kropp är din

Alla ska vara med i organdonationsregistret. Den som inte vill det måste aktivt tacka nej”.  Så lyder förslaget från Kristdemokraterna, som även gillas av Liberalernas partistyrelse inför landsmötet som är den 15-17 november i år.  Alla myndiga medborgare föreslås omfattas.

Idén gillas av många. Idag är det nämligen så att det är blott 15% av medborgarna som aktivt registrerat sig som donatorer, trots att fler än 15%  uppger att de tycker det är en bra idé att erbjuda sina organ om man skulle omkomma eller när man dör på sjukhus.

Ett omvänt förfarande av det här slaget kan då lösa problem med vad som gäller vid dödsfall  gällande den dödes vilja och behovet av organ kanske kan tillgodoses.

Om detta förslag blir verklighet kommer man vid närmande av döden under övervakning sätta in “organbevarande behandling” för att  förbereda organen för donation.

Ett samtycke till organbevarande behandling innebär att du aktivt tvingas sätta dig in i vad det innebär i form av medicinsk behandling av din kropp.  När organbevarande behandling blir aktuell är dock oftast personen inte vid medvetande, vilket är argumentet för omvänt donationsregister.  Vi har ju hjärndödsbegreppet i Sverige. Om du är hjärndöd anses du död och livsuppehållande metoder, som en respirator,  stängs av.  Men vid organbevarande insatser måste kroppen fortsätta att syresättas, varför man liksom håller kroppen igång, trots att den är död. Om man inte gör så förstörs cellerna.  Andra åtgärder kan behöva göras, som att tillsätta läkemedel och sätta in katetrar  för olika ändamål. En sådan kropp som är död enligt hjärndödsbegreppet kan dock drabbas av till exempel lunginflammation, varför behandling med antibiotika kan bli aktuell. Man övergår då från att vårda en person till att vårda en kropp för donation. Hur länge detta kan göras och var detta görs vet jag inte. Men såklart på en särskild avdelning.

Tydligen förekommer det idag att blodförtunnande medel ges till patient som förmodas avlida, eftersom det underlättar att ta hand om organen om donation blir aktuellt. Det ges då endast i donationssyfte och inte för att förbättra något tillstånd för den levande.

Om alla, eller i alla fall de flesta människor anses vara donatorer, så kommer bevarandemetoderna att utvecklas markant och vi kommer att få en större avdelning för dessa kroppar. Oavsett hur etiskt genomtänkt och värdig behandling av kropparna, så går tankarna till att din kropp blir en vara eller ett lager.

En människa kan aldrig fråntas sitt människovärde. Det gäller även i döden. Dö ska vi alla göra en dag.

Därför tror jag ändå att det är bättre att man tvingas sätta sig in i vad det innebär att  bli donator än att bara avanmäla sig för det. Mer utbildning i frågan alltså. Det är bara så du kan öka antalet donatorer. Därför att du tillhör inte staten. Därför att din kropp är din.

Facebook