Öckerö nya centrum behöver nytt medborgarsamtal

Öckerö hamnplan har varit en plats som länge varit föremål för diskussion om vad man skulle kunna hitta på för att göra den bättre.

Funderingarna och mötena pågick i flera år och 2011 presenterades till slut ett förslag på hur man skulle kunna bebygga området. Detta förslag hade tagits fram av näringsidkare, politiker och barn. När detta förslag fick positivt planbesked 2015 startade arbetet med att göra en detaljplan.

Under hösten 2015 och våren 2016 fick sedan allmänheten tycka till om de skisser som visades, i den så kallade tidiga medborgardialogen. Därefter sammanställdes de synpunkter som inkom.

Plan- och bygglagen säger sedan att man ska hålla samråd. Under hela våren 2017 kunde allmänheten inkomma med nya synpunkter. Planen justerades ytterligare efter dessa inkomna synpunkter. Dock inte särskilt mycket. Det sedan reviderade förslaget var till sist ute på granskning under hösten 2018. Planen reviderades återigen och ligger nu färdig för antagande i kommunfullmäktige.

När nu tiden för beslut i kommunfullmäktige närmar sig, har opinionen vaknat. Man inser att de skisser man sett nu kan bli verklighet.

Trots att förslaget stötts och blötts under flera år och medborgarna har fått tycka till, kan det ändå vara svårt att ta till sig vad som väntar. Händelser som ligger flera år i framtiden är svåra att sätta sig in i, varför detta fenomen om en folkopinion i elfte timmen är väldigt vanligt.

Det finns ingenting som engagerar medborgare så mycket som byggnation. Gällande Öckerö nya centrum handlar det dessutom om ett stort område, som kommer att påverka de flesta invånarna. Många känner nu att de inte fått komma till tals.

Det anser jag bero på att processen har brister. De samråd som hålls är inte uppbyggda på ett sätt som gör att det är lätt att förstå varken planen eller processen. Vi gör en pedagogisk miss. För detta ska varken våra politiker eller tjänstemän beskyllas. Vi använder oss av ett sätt som de flesta använder sig av. Men det finns utvecklingspotential.

För att en medborgardialog och ett samråd ska bli lyckat krävs tydliga instruktioner om hur möjligheterna för medborgare ser ut att påverka. Ramarna måste vara solklara om vad man kan påverka. När så det reviderade förslaget utkommer, måste kommunen ha med förklaringar om varför det nya förslaget ser ut som det gör.

Idag inkommer förslag från medborgare som innehåller både högt och lågt. Ingen har fått instruktioner om hur deras synpunkter tas omhand.

När så är fallet, upplever många att just deras synpunkter inte har tagits tillvara och de upplever att folkopinionen har blivit överkörd. Det är vad som hänt i arbetet med Öckerö nya centrum.

Samråd slutat ofta med att alla känner sig illa till mods. Medborgare känner att de inte blivit lyssnade på, tjänstemän att de blivit ifrågasatta och politiker att de blivit orättvist trängda. De politiker som är ansvariga idag kanske inte heller var de som låg bakom projektet från början.

Framförallt har det aldrig kommunicerats något tydligt mål med Öckerö nya centrum, förutom att “vi ska bygga bostäder nära vatten, kollektivtrafik och arbete”.  Vilken är visionen?

Fungerande medborgardialoger är en viktig demokratifråga. 

Detta särskilt i en tid när få är medlemmar i ett politiskt parti – och än färre är aktiva politiker. Det ställer då särskilda krav på att alla ska känna att de förstår en process och att de kan delta utan att det hela upplevs som en skenprocess eller ett spel för galleriet. Ett samråd är även till för att skapa klarhet i en kommande process. Alla ska känna att de är med på tåget.

 

Facebook