Förbjud inte judisk tradition

Nu är frågan om manlig omskärelse aktuell igen. Detta efter att Centerstämman fattade beslut om att vara för ett förbud. Manlig omskärelse är ett av två exempel jag tar upp i min undervisning om religionsfrihet och var gränser går för den. Det andra är koscher-, och halalslakt. Det första har vi tillåtit och det andra är begränsat. Vi gör bedömningar och avvägningar.

Jag säger att den är relevant igen, för detta är en fråga som dyker upp med jämna mellanrum, när religionsfrihet diskuteras. Men det är även en fråga som dyker upp i tider av snålblåst kring tolerans för oliktänkande minoriteter. Judar och andra minoriteter är samhällets kanariefågel i gruvan – en metafor för det första som märks när intolerans ökar.  Alltså att attacker på judar och deras traditioner är det första som märks i tider av oro och konservativa landvinningar.

För det första ska vi slå fast att det inte går att jämföra manlig omskärelse med kvinnlig, vilket är stympning av könsorganen. Inom judisk tradition ska pojkar omskäras på den åttonde levnadsdagen och det är faderns uppgift att se till att det görs. Görs det så här tidigt så behövs det ingen särskild läkarlegitimation för att göra det, vilket behövs om barnet är över två månader. Görs omskärelsen i vuxen ålder blir det ärr och det är smärtsamt.  Det är alltså väldigt stor skillnad på när ingreppet görs. Judar kan argumentera för att en pojke berövas sin gemenskap med sin kultur om det inte görs på åttonde levnadsdagen, när det är optimalt att göra det.

För judar är det här en tradition som anses angelägen, även för dem som inte alls lever religiöst i övrigt. Det handlar mera om kultur än om teologi. Att allt inte kan värderas eller måste värderas. Traditionen kan ha sitt ursprung i gamla hygienregler och omskärelse har visat sig utgöra ett visst skydd mot könssjukdomar. Gällande HIV-smitta så halveras smittorisken i heterosexuella relationer.

Att argumentera för att manlig omskärelse skulle ha en teologisk betydelse är svårt. Den är helt enkelt en del av den judiska kulturen och sådant är svårt att argumentera för eller mot. En identitetsmarkör om att man hör ihop – även om den inte syns.

Huvudargumentet mot manlig omskärelse är att man gör ett permanent ingrepp i ett värnlöst barns kropp. För de flesta behövs inga fler argument och det var detta argument som övertygade en majoritet av centerstämmans ombud.

Idag har majoritetssamhället en önskan om att alla individer ska ha möjligheten att leva autonomt. Så ser det dock sällan ut, när vi alla har en önskan och en drivkraft om att ingå i en grupp och i ett sammanhang. I en grupp finns alltid inslag vi ogillar – men som vi får acceptera om vi ska ingå.

Den liberala ideologins främsta kännetecken är tolerans. Och återigen kan det upprepas att tolerans handlar om att tolerera sådant man ogillar. Du måste således acceptera att det finns de som lever på sätt som du anser vara fel och konstigt. Att man får acceptera att människor gör dåliga val i dina ögon. 

Precis som att yttrande-, tros-, och åsiktsfriheten innebär att den kan användas till odemokratiska och sunkiga åsikter. Man får faktiskt tycka att demokrati är dåligt, till exempel. Det är det som de liberala friheterna innebär.

Du måste tänka lite längre än till din första magkänsla.

En del vill ingå i en tradition eller i en grupp, eller helt enkelt bara leva utifrån en viss övertygelse. Där kanske du tycker att din  roll väger tyngre än dina egna åsikter i en enskild fråga. Den rätten att få välja det livet och tycka så måste finnas. Alltid!

Vissa kvinnor lever under tvånget och förtrycket att bära slöja. Andra väljer det helt frivilligt. Precis som du kan välja att gå väldigt lättklädd. Det går aldrig att tro att vi kan börja reglera utan att vi endast tagit första steget mot fler regleringar. Det är därför vi inte ska förbjuda något i den här vägen överhuvudtaget, utan alltid arbeta utifrån upplysning och kunskap. För att sedan inse att man trots utbildning gör som man vill.  Såtillvida vi inte vill ha ett förbudssamhälle och en monokultur, vilket är en konservativ och en kommunistisk hållning. Till detta tema har jag återkommit i många blogginlägg. Glöm inte heller att alltför många lagar leder in oss på en väg där vi slutar att tänka och göra egna bedömningar. Där du för varje moment kan slå i en pärm för att ta reda på “vad som gäller”.

Live and let live. Glöm ambitionen om att lägga livet tillrätta för alla utifrån din egen ”upplysta” position. Den dagen vi börjar att tumma på rätten att göra olika livsval slår vi in på en väg som är svår att lämna.

Idag har SvT nyheter ett reportage om manlig omskärelse. De rapporterar om avarter, där barn fått infektioner och omskärelsen har gjorts av slarviga män vilka åberopat Gud som främsta garant för att det ska gå bra. Religion är dessutom kontroversiellt i Sverige, varför ett sådant reportage får stor spridning. Även SvT riskerar då att bli en aktör i det drama som ökar polariseringen och spänningen i samhället och bidrar till en växande antisemitism och islamofobi*.

*En semit är en person med judiskt och arabiskt ursprung. Att vi använder begreppet islomofobi är olyckligt, eftersom det leder tanken till sjukdom. En fobi är ett sjukligt tillstånd.

Facebook