Fallet Primusskolan i Göteborg

Nu måste Primusskolan i Göteborg stänga.  Detta besked gav Skolinspektionen för några dagar sedan. Skolan stänger eftersom de inte har “ändamålsenliga lokaler”.

Hur kommer det sig att Primusskolan i Göteborg har kunnat starta sin verksamhet och välkomnat elever, trots att den är inhyst i lokaler som är helt olämpliga för skolverksamhet? Jo, det kunde de därför att Skolinspektionen rakt av svalt skolans betygelse om att de fått kommunens tillstånd att starta skolan. Skolinspektionen kräver inte något annat intyg än en försäkran från de som själva startat skolverksamheten. De lokaler som skolan är inhysta i är undermåliga och farliga att vistas i eftersom fastigheten finns i ett industriområde, vilket är olämpligt för elever och för skolverksamhet.

När staten upphörde att vara huvudman för skolan och ansvaret överlämnades till kommunerna, inrättades Skolverket. Till en början ansågs det inte nödvändigt att det skulle behövas några särskilda kontroller av landets skolor, som kommunerna skulle sköta. Kommunernas erfarenhet av att sköta skolor låg då på nivån att hantera dess bamba- och städpersonal. Efter några år blev dock behovet av kontroller tydligt när vi insåg att utan sådana, samt konsekvenser av misskötsel, skulle skolorna helt hamna utanför gemensam ordning, varför Skolinspektionen inrättades. Skolinspektionens besök är däremot glest förlagda och dess befogenheter otillräckliga.

Att kommunen blivit rundad i detta ärende är inte acceptabelt. Självklart måste det finnas rutiner för avstämning med den kommun som är inblandad. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ser allvarligt på situationen att en skola startat i ett område märkt för industri.

Claes Börjesson, jurist på Skolinspektionen, säger till SVT lokala nyheter Väst den 29 maj att ”Vår grundsyn är att vi tror på de uppgifter som kommer in till oss”. ”Tills dess att motsatsen är bevisad”. Om det är dessa rutiner Skolinspektionen arbetar efter, så kommer det självklart att uppstå problem.

Nu är 136 elever husvilla och deras föräldrar rådvilla och situationen måste lösas innan höstterminen startar.

Vi måste ha en vassare Skolinspektion. Det är inte acceptabelt att skolor slinker igenom maskorna, vilket tydligt fallet med Primusskolan i Göteborg visar. Alla barn ska kunna garanteras  en god och likvärdig utbildning.

Länk till nyheten – Svt

Facebook