#14 Annika Westh #Liberalerna

20190523_222521

Använd din rösträtt i det viktiga valet till Europaparlamentet på söndag! Chans finns att kryssa mig! #14 Annika Westh 

Jag har en livslång mental kärleksaffär med EU:s grundare Jean Monnet. Jag har studerat hans liv och arbete noga. Som jämnårig med Hitler och med unika livserfarenheter kom han fram till slutsatsen att det enda som kan garantera fred är krångligt, ihoptvinnat samarbete mellan länder – och då främst mellan de forna fiendeländerna.

Han sa: ”Jag har varit med i både första och andra världskriget. Det obeskrivligt fasansfulla som vi har upplevt kommer dock att glömmas med oss när vi som var med dör. Och människan kommer att göra om samma misstag. Oavsett hur många handslag, kontrakt och försäkringar vi gör om ”aldrig krig igen. Vi är snart döda – men något som överlever, det är institutioner. Därför ska vi skapa dessa!”

Det började med Kol och stål 1952 och har sedan dessa fortsatt. Jean Monnet skrev hela planen från start. Det har visat sig att han hade rätt. Sedan dess har vi haft en historiskt lång fred mellan de länder som är med i EU.

Fredstanken är svår att förstå för infödda svenskar – men den är den allra viktigaste. Krig ödelägger allt i samhällen för generationer framåt.

Men EU är nu hotat av de som vill isolera sig. De slår nostalgiska dunster i ögonen på folk som känner rädsla  inför det som hotar. Som miljöförstöring och stora omvälvningar av tekniken i samhället. Vi ser hur konservatismen ökar.

Därför är det bra att förstå varför EU behövs och vad EU behöver göra för att jobba med dagens problem. Att det endast är tillsammans vi kan få bukt med dem.

  • Vikten av samarbete med brottsbekämpning genom Europeiskt ”FBI” Terrorism och kriminalitet skrämmer många.
  • Migration/flyktingar Vikten av att skilja på de som vill jobba och de som söker skydd i EU. Inför s k blue-card, så att inte alla som vill jobba sänker asylverksamheten under arbetsbörda som hör hemma någon annanstans. Och hantera migrationen rättssäkert. Värna asylrätten.
  • Vikten av samarbete för klimatet genom att bekämpa koldioxidanvändandet och värna havet! Genom miljö-skatter – alltså genom incitament – inte förbud! Det tycker jag är en bra hållning för en liberal politiker.
  • Vikten av samarbete för handel och jobb – det som ger välstånd. Som gett oss välstånd under de år Sverige varit med i EU. Fortsatt tufft arbete kommer att krävas för öppenhet och handel med Ryssland, Kina och USA.
  • EU har yttre hot från ovanstående länder och inre hot från de som vill montera ner unionen inifrån.

Jag kan inte nog betona vikten av Liberalernas roll. Tillsammans med övriga liberaler i EU har vi en chans att göra skillnad. Rösta därför på Liberalerna. Vi behövs verkligen.

EU – Europeiska unionen

Annika Westh

 

Facebook