Nej till litterär kanon

Pojkar läser dåligt och det beror på att de läser för lite. Det är väldigt många som går ut grundskolan utan att ha läst en enda bok. Att läsa är bra på många sätt. Du lär dig stava och får ett ordförråd, lär dig nya saker och erhåller erfarenheter från andra världar utan att behöva resa. Litteratur är en skatt tillgänglig för alla. Även om det finns många flickor som också läser för lite, så är skillnaderna stora. Att pojkar halkar efter i skolan är en jämställdhetsfråga som måste tas på allvar.

Är då lösningen på detta att sätta samman en litterär kanon som alla ska läsa i skolan? Nej, det tror jag inte. Självklart kan man visa och gå igenom klassiska verk – äldre och nyare – som man bör känna till. I litteraturhistorien får elever bekanta sig med dessa verk, utan att de läser samtliga. Det är bra att veta vem som skrev, när och handling. Avsnitt kan läsas ur Det går an och romaner ska sättas i sin kontext. Det är bra med förteckningar över stora, svenska verk. Och sådana finns.

En utbildad svensklärare hittar relevant litteratur för just sina elever. Det är bättre att läsa något än att inte läsa alls. Det är bättre att en bok – vilken som helst – blir läst, än att man inte öppnar Röda rummet överhuvudtaget.

Läshastighet är något som testas hos elever. Om du läser för långsamt, har du svårt att förstå sammanhanget i en text. Det säger sig själv att drivkraften att läsa vidare avtar. Men för att öka hastigheten måste du öva. Som vanligt i utbildning finns det inga genvägar.

Det sägs att vi fått svårare att koncentrerar oss på en lång text eftersom vi vant våra hjärnor med snuttifierat läsande på sociala medier. Man hoppar mellan inlägg och scrollar vidare när något inte lockar tillräckligt. Jag vet inte om detta är sant, men det borde ligga något i det. Varje dag möter vi ett överflöd av information. Av allt vi ser och läser tar vi endast in 2%, vilket är nödvändigt eftersom vi inte orkar förhålla oss till allt vi möter. På nätet är tempot ännu högre än ute på gatan.

Många övergår idag till att lyssna på inlästa böcker istället för att läsa böckerna själva. Det är ett sätt att ta till sig litteraturen, men ditt språk utvecklas inte på samma sätt. Som ett komplement fungerar det dock bra.

Jag har bara ett enda tips (som jag tänker skriva om) till föräldrar och det är att läsa en timme för sina barn varje kväll. Aldrig tumma på det. Detta bör man göra långt upp i åldrarna. Parallellt med detta börjar de att läsa själva också. Förutom att det är ett bra sätt att avsluta dagen på, så fås möjlighet att kommentera det man läser.

I arbetet med Ett jämlikt Göteborg så praktiseras även Staden där vi läser för våra barn. På Stadsbiblioteket får man hjälp med detta. Det är ett viktigt arbetet och det är hos de små barnen vi måste börja.

Facebook