Om Cannabis vore lagligt

20190323_130655

För mer än tio år sedan började jag höra att elever diskuterade marijuana som ett bättre alternativ till alkohol. Förvånad kontrade jag med att nu var de väl ute och cyklade? De hade väl fått undervisning om skillnaderna dem emellan och de avsevärda hälsoriskerna med att röka cannabis?

De eleverna svarade då att jag talade om gamla rön och om gammal skrämselpropaganda. Att man inte alls blev trögtänkt med åren, fick motoriska svårigheter eller kunde få återrus långt efter att man rökt, eller bli personlighetsförändrad. Kanske även få en psykos eller bli psykiskt sjuk. När jag påminde dem om att den narkotiska röken lagras i fettet i hjärnan, jämfört med alkohol, som man kissar ut efter några timmar, kontrade de med att det inte var viktigt. ”Du blir inte bakfull av att röka”.

Då insåg jag att röklobbyn hade fått fäste hos de unga. Att den låg långt före skolans undervisning.

Kollar man runt på nätsidor så stöter du på ”vittnesmål” om det trevliga och ofarliga i att röka marijuana. En fräsch trebarnsmor beskriver hur hon rökt under många år, utan att det påverkat henne eller hennes barn negativt. Att det är en mor som berättar detta är ingen slump. ”Modern” är en stark symbol för trovärdighet och stabilitet. Att den här trebarnsmamman bara är påhittad förstår kanske de flesta. Dock inte alla.

Om det var enstaka elever som tyckte att röka var sundare än alkohol för tio år sedan, så är det desto fler idag. Idag arbetar tre ungdomsförbund för att legalisera drogen.

Ytterligare argument som lagts till är att så mycket brottslighet skulle försvinna i ett slag om det blev lagligt. Det argumentet kan till en början förefalla som bra och logiskt. Hanteringen är gigantisk.

Men faktum är att även om man legaliserar denna drogen, så flyttar man bara fram den olagliga gränsen till den drog som kommer därefter. När det är lagligt att röka marijuana så börjar fler att röka, vilket innebär att fler kommer att gå vidare till tyngre droger. Den kriminella världen krymper således  inte. I de områden där marijuana är lagligt, etablerar sig  drogsyndikaten.

Flera delstater i USA har nu legaliserat marijuana. Efter några års praktik har man ett facit i hand. Problemen med drogberoende, socialhjälp, misär och kriminalitet har ökat markant. Många som var positiva inför en legalisering, ångrar sig idag. När man trodde att man lagstiftade bort ett problem, fick man istället tio nya.

Människan har i alla tider berusat sig på olika sätt och kommer nog att fortsätta att göra det. Många får dock sina liv förstörda av droger. Drömmen om en värld i harmoni med droger är  en naiv illusion.

Jag har i många år givit mina elever tre råd för att få ett bra liv. Dessa är: Akta er för trafiken, använd kondom och prova aldrig droger. Allt annat ordnar sig. Tyvärr är enda sättet att begränsa skadeverkningarna av droger att var och en bestämmer sig för att aldrig prova  droger – då inte heller röka cannabis. Endast så kan problemet hanteras. Legalisering är inte ett alternativ.

Facebook