Utbildning för ny styrelse – Habilitering och hälsa i VGR

Under två dagar har jag nu deltagit i en utbildning för den nya styrelsen Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen. Övergripande beskrivning av vad den här avdelningen inom vården gör lyder: ” Habilitering och hälsa erbjuder specialiserad vård och hjälp till personer som har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet är att bibehålla och utveckla förmågor samt att skapa förutsättningar för att aktivt kunna delta i samhället.”

Det är inom området syn, hörsel och hjärnskador och de utför vård för fem olika nämnder i regionen.

Den här verksamheten botar inte människor, utan hjälper dem att hantera sin funktionsnedsättning på ett så bra sätt som möjligt, samt arbeta förebyggande för barn och unga. Man vet idag  t ex. att ett barn som har en CP-skada kommer att behöva olika insatser. Ju tidigare man kan jobba med sådant, desto bättre.

Under uppstartsdagen berättade cheferna för de olika områdena om vad de gör och hur det går. Det är mycket procentsatser för måluppfyllelse. Styrelsens uppdrag är ju att ge uppdrag till cheferna för verksamheten att se över visst och göra besparingar på annat. Fokusområden för besparingar är identifierade. Såklart är köp av externa  tjänster ett av dessa områden och som för många andra verksamheter så är tillgången till  kompetent personal en svårighet. På rehab arbetar psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer. Sedan finns många fler yrkeskategorier såklart. Sjukfrånvarande personal är också ett problem som är gemensamt med många andra branscher i landet. Samt hög personalomsättning, när konkurrensen är stor från andra arbetsgivare.

Det har varit väldigt mycket information. Mycket nytt för mig, som inte alls är bevandrad i vårdvärlden. Styrelsen har en liberal ordförande, Patrik Cerny, som nu påbörjar sin tredje mandatperiod.

Utbildningsdagarna avslutas med styrelsemöte för just den här styrelsen. Efter det tänker jag kika in på Göteborgs kommunfullmäktige.

Den här veckan har varje dag varit en lång dag. Tidiga mornar och sena kvällar. Och i morgon börjar jag på nytt jobb! I fortsättningen hittar ni mig på Rådhuset i Göteborg. Mer om det framöver!

Facebook