Behövs Liberalerna?

20180206_153808

Liberalerna är ett litet parti och så har det sett ut ganska länge, med några undantag. Skulle det då spela någon roll om vi åkte ur riksdagen? Gör vår närvaro någon nytta? Ja, absolut. Som idéparti är vi oberoende av någon intresseorganisation som önskar få ärenden uträttade. Jämför bara med de övriga partierna! Vi drivs av att gå framåt och ”undanröja hinder för människors möjlighet att leva det liv de vill” och hela tiden förbättra, det är den drivkraft som finns. Att hela tiden se farorna med förbud och inskränkningar av yttrandefrihet, där andra tror sig finna lösningar på samhällsproblem, är mycket viktigt. Sådana ögon äger inte de andra partierna.

Då och då kommer det förslag på att Centern och Liberalerna borde slås samman, när de ändå är de två liberala partierna, samt för att båda är små.

Men faktum är att alla partierna är väldigt olika. Jag personligen skulle aldrig kunna tänka mig att gå in i något annat parti, även om jag inte älskar allt Liberalerna tar sig för. Både C och L är gamla partier och båda har utvecklat skilda kulturer som inte låter sig smälta samman hur som helst. Jag vet själv hur jag slås av detta faktum varje gång Studieförbundet Vuxenskolan har träffar, där båda partierna möts. Även om många värderingar är gemensamma.

Mitt engagemang är djupt förankrat i dessa ideal. På landsmötet reserverade jag mig mot utskottsförslaget att förbjuda burka i offentlig tjänst. Att jag är motståndare till ett förbud är dock inte samma sak som att jag tycker att burka är ett bra plagg. Fortfarande anser jag att den står för ett kvinnoförtryck – men sådana avhjälps inte med förbud utan med utbildning och upplysning. En hållning som bör finnas i alla sammanhang. Ett förbud leder ofta till både fler förbud och till ett otal undantag. Argument för att lagstifta är att det är en mycket tydlig signal till folk om vad som bör gälla. Men det tangerar missbruk av lagar. En lag som inte fungerar eller respekteras riskerar att undergräva systemet.

Det gäller hela tiden att höja blicken och inte gå vilse. Jobba på det övergripande planet istället för att fokusera på detaljer. Men såklart är det de lättare frågorna som engagerar. En stat som upprätthåller ramarna för hur saker och ting ska gå till. Frihet att verka inom dessa och hårdare kontroller att det går rätt till. Till exempel att inte motverka friskolor, utan istället ha en bättre skolinspektion.

Men även Liberalerna består av människor och människan är hon som glömmer. På vår slingriga väg fram i livet blir det många felsteg. Det är lätt hänt att man låter sig stressas av omvärldens krav på snabba resultat och när alla andra partier går åt ett håll är det jättesvårt att inte dras med. Det ingår i vår natur att vilja vara en del i gemenskapen och inte sticka ut. Men av alla partier har L den bästa förmågan att vaka över sådana rörelser och inte låta sig luras. Det är vår uppgift! Mitt eget politiska engagemang utgår från att vaka över våra friheter. För det krävs en rad åtgärder. Bl a så bör vi införa en författningsdomstol.

Friheter är som hälsan och  ”hälsan tiger still” brukar vi säga. Det är först när en person med funktionsnedsättning får sin assistans indragen, som det står klart för alla hur viktig den här reformen egentligen är. Det kan handla om livsomvälvande skillnader för enskilda personer. Vi har under många år vant oss vid att personer med olika behov får hjälp och nu när de nekas hjälp, inser vi vad det innebär.

Gör tankeexperimentet med yttrandefrihet också.

Vi måste däremot bli många fler som deltar. Det måste finnas fler sätt att vara med och påverka vårt samhälle än att sitta i kommunfullmäktige. Det måste finnas fler sätt att vara politiskt aktiv på än att sitta i en styrelse. Vi bara måste förnya både verksamheten och arbetssätten.

Därför har jag börjat att vädja till personer som lämnar partiet av olika anledningar. Att få dem att försöka tänka om och istället stanna.

För att öka medvetenheten bland folk om hur det går till när beslut tas och om att samhället är alla vi tillsammans, så behöver vi bli fler som deltar. För att inte politikerföraktet skall öka, så måste kunskaperna om hur allt hänger ihop också öka. Att man får olika sorters samhällen med olika sorters partier bör vi tala om jättemycket nu. För jämför man bara enstaka partiers förslag, så kan de till en början se identiska ut. Det är först när man har bakgrund, riktning och sammanhang klart för sig som man inser vilka stora skillnader det handlar om.

Därför måste demokrati bli ett eget ämne på gymnasiet. För andra är folkbildning den självklara vägen. Fler måste få reda på att Studieförbundet Vuxenskolan finns och vad de kan göra.

Att vara liberal är ett förhållningssätt och en del i detta förhållningssätt är att vilja lära sig nytt.

Ja, jag kan hålla på ett bra tag till, som ni förstår. Men tänker att själva huvudlinjen är tydlig nu.

Facebook