Jag är född och uppvuxen vid Ångermanälven

Bild: Modell av Ångermanälven på museum i Sandslån

I sommar har jag besökt Ådalen där den mäktiga Ångermanälvens breda mynning vid Höga kusten väller ut i Bottenhavet – kantad av berg med grön barrskog fylld av historia.

Älvens upprinning kommer från fjällen och formerar sig bredvid Vilhelmina, för att sedan ringla sig nedåt runt Åsele och Östernoret. Det är platsen där jag växte upp och älvens vatten dyker fortfarande upp i mina drömmar. Å-märgen är den djupaste fåran som finns i mitten av älven och den var man alltid rädd för. I det svarta djupet fanns allehanda okända monster.

Som barn paddlade jag och min syster runt i älven dagligen under många somrar. På den tiden “hemester” och egna aktiviteter var en självklarhet. Äventyren fanns på vattnet i Östernoret till Vispsjön. Stilla mornar var ytan spegelblank och älvdimmorna dansade ikapp med trollsländorna i vattenbrynet. Så fort jag vaknade sprang jag ner till stranden på kallt, daggvått gräs, för att ljudlöst glida ut över vassen i kanoten. Vid lunchtid kunde en bris tillta och små vågor rev runt. Då gällde det att ta rejäla tag med paddlarna. Då och då övade vi krisläge och slog runt med kanoten. Vi hade aldrig flytväst.

Ångermanälven dämdes upp 1979. Män och grävskopor från Vattenfall kom på flerårigt besök och stora ingrepp gjordes i naturen. Med gapande munnar och stora ögon såg vi jättegrävskopan Marion sakta rulla fram. Sedan tystnade den lilla Mattisforsen och framför dammen mellan Åsele och Östernoret bildades en stilla, svart sjö med kala bäddar som kantade stränderna. Som ett omlagt operationssår. Den dammen kändes ännu farligare än det virvlande vattnet. Där fanns det mal. När jag var barn var “Vattenfall” ett skällsord. Min mormor förde många och långa strider med det statliga bolaget.

Om vintrarna låg älven stilla under djup snö och is. När midvinternattens köld var hård, kunde isen rämna. Det hördes som knallskott under det flammande norrskenet. I februari rullade vi ut våra renskinn i vårsolen och försökte pimpla.  Men mest drack vi varmchoklad och lekte med Barbie. På den isen hade min morfar och övriga i arbetslaget lagt ut timmerstockar under 30-, och 40-talet. När älven sedan rev, flottades timret ned mot den gigantiska uppsamlingsplatsen nedanför Kramfors i Sandslån. Där sorterades timret noga, inför vidare transport. En livaktig och för svensk ekonomi, viktig verksamhet som pågick från 1800-talets etablering av de stora sågverken utmed norrlandskusten, ända fram tills 1982. Trots att älven är uppdämd säger man fortfarande att älven river, när isen ger med sig i maj.

Efter Östernoret flyter Ångermanälven vidare mot Junsele, Nämforsen och i Sollefteå finns ett stort kraftverk. Totalt finns 37 stycken kraftverk i Ångermanälven och i hela landet 150 stycken. I Sollefteå produceras 15% av all vattenkraftsenergi. Vattenkraft har ingen inverkan på växthuseffekten och den tillhör s k. förnybar energi. Även om stora ingrepp har gjort i miljön och naturen när Ångermanälven – landet tredje största älv dämdes upp, är energin klimatsmart. Vattenkraft står för en stor del av landets energiförsörjning. Däremot tas energin inte tillvara till fullo. Sedan länge är det känt att vi har en flaskhals mellan älvarnas turbin-el och elens överföring söderut, där behoven av el är stora. Ledningarna måste byggas ut. Det i sig för med sig andra ingrepp i naturen, men måste jämföras med annan produktion av el. Förstå att ingreppen i naturen när älvarna i landet dämdes upp, redan är gjorda. Att inte använda dessa anläggningar till fullo är slöseri med våra naturresurser och ett risktagande med landets ekonomi. Jag vet inte vad det beror på att potentialen inte tillvaratas till fullo, men det bör ses över nu.

Jag föddes på det nu nedlagda Sollefteå BB och bodde sedan i Kramfors under mitt första år. När Helena föddes bodde vi i Lugnvik en kort tid, innan vi alla flyttade hem till Åsele. Det var i de trakterna runt Kramfors som landets mest omfattande häxprocesser hölls under ett galet år, när 120 personer dömdes till döden och ett 70-tal av dem avrättades och brändes på bål 1675. Dömda för häxeri och samröre med djävulen, efter att två nitiska präster ville visa sig duktiga och agera utifrån den lagstiftning om trolldom som fanns då. Idag är Ådalen ihågkommen för militärens dödsskjutningar vid arbetardemonstrationen 1931. Med de tragiska och dramatiska händelserna inleddes en ny tid i Sverige för hanteringen av arbetsrätten – krönt av Saltsjöbadsavtalen 1938.

Idag kan vi åka runt i landet och ta del av vår historia genom att titta på naturen, gå in på museum och hembygdsområden. Det ligger så mycket hårt kroppsarbete och så många politiska strider bakom det land vi har idag. Det måste man förstå. Och värna.

Facebook