#Almedalen 2019 – Youth2020

20190704_063333

Under torsdagen medverkade jag i en panel som diskuterade ungas inkludering i samhället. Arrangörer var Youth2020 och Young innovation hub, vilka bedriver idéverkstäder för att stärka ungas inflygande och delaktighet i kommunerna. I det här projektet har över 350 ungdomar fått vara med och tycka om hur få med fler unga. Över lag saknas det ett helhetstänkande kring detta. I Öckerö kommun där jag verkar, anordnar Kultur och Fritid ”demokratitorg” två gånger per år. Då får alla äldre skolelever komma och träffa kommunens politiker och ställa de frågor de undrar över. I många kommuner är det just Kultur och fritid som tar detta ansvar. Viktigt är att etablera ett samarbete med lärarna i SO-ämnen på skolorna, så att man säkrar en uppföljning och en process framåt.

Unga  tas ofta med som ett alibi i beslutande församlingar. Och när de är med så tas de inte riktigt på allvar. Det talas även ofta om att de ska ha hand om ”ungdomsfrågor”. Men finns sådana? Nej, det gör det inte. En ung person kan intressera sig för alla sorters frågor. Tyvärr blir det ofta ”skateboardparksfrågor”. Ett exempel om detta finns i Öckerö kommun. När unga tillfrågades för tolv år sedan vad de önskade ändra på, så kom just skateboardpark fram – det hade den för övrigt gjort i många år dessförinnan. Parken invigdes så äntligen för två år sedan. De som då var önskat den var då över tjugofem år. Ungdom går ju som bekant över ganska fort.

Vanligtvis görs det en uppryckning med jämna mellanrum i föreningar och politiska partier. ”Nu måste vi  göra något för att få med de unga!”. Och så drar man igång ett projekt och skriver en rapport. För en tid händer det något innan dessa personer slutar och går vidare till annat.

Senast deltog jag i en arbetsgrupp i Studieförbundet Vuxenskolan som tog fram ett förslag till hur förbättra samarbetet med Vi unga, vilka är SV:s ungdomsorganisation. I det arbetet gick det att visa på flera liknande projekt som gjorts de senaste trettio åren. Jag gissar att de flesta politiska partierna kan berätta om liknande erfarenheter. Därför är det inte hållbart att sådant alltid är avhängigt enskilda eldsjälar, vilka snart försvinner. Arbetssättet måste permanentas, vilket var precis det vi klubbade på Studieförbundet Vuxenskolans senaste riksstämma. Då beslutades om en systematisk organisering för samarbetet med Vi unga.

Det handlar om att sörja för framtidens deltagare i vårt demokratiska system. Det är viktigt att som ung vara med en tid i en förening eller i ett parti. Chansen att den personen ska komma tillbaka senare i livet är då mycket större. Därför måste man ge upp att klaga över att unga är rörliga och kanske inte stannar en hel mandatperiod. Så ser det ut. Jag är för att ändra lagen om sänkt rösträttsålder till 16 år och ta bort lagen om att man måste vara skriven i den kommun man är invald i. Båda dessa förslagen var dessutom förslag  som den senaste demokratiutredningen lade fram. Vem driver dessa frågor i riksdagen just nu?

Fler bra grepp är fortfarande de som kom fram i arbetet med en broscyr till mucf jag gjorde för flera år sedan. Att arbeta  aktivt med valberedningarnas arbetssätt. Att se över sin egen möteskultur, vilken ofta är ogenomtänkt och ineffektiv. Att vara online och kommunicera där.

Barnkonventionen blir lag om två år. Här står det att barn ska få komma till tals. Denna lag kommer att påverka hur vi tar tillvara och arbetar med ungas åsikter.

Elisabeth Dahlin, barnombudsman var också med. Hon sa något tänkvärt: ”Alla säger att de själva varit unga, så de vet hur det är att vara ung. Eller att man pratar med sina eller syrrans barn. Men det är inte samma sak som att vara ung just idag. Verkligheten för unga idag skiljer sig markant från den verklighet som rådde för trettio år sedan.” Jag tycker att det är en viktig markering. Att det är mycket som är annorlunda idag mot förr. Som jag som historielärare ofta citerar: The past is a different country. Och nu tittar vi framåt.

IMG_5347 (1)

Deltagare i just den här panelen: Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Oscar Sjökvist, Young Innovation Hub
Sissa Pagels, Verksamhetsledare, Young Innovation Hub
Gunnar Anderzon, Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
Nina Dilek Andersson, Ordförand, Sveriges Ungdomsråd
Linus Månsson, Hubledare, Young innovation Hub Hässleholm
Marie-Louise Wernersson: styrelseledamot SKL, tidigare Kommunstyrelsens ordförande Falkenberg
Annika Westh: Stadssekreterare för Liberalerna i Göteborg
Sara Damber, initiativtagare Youth2020

 

Facebook