Unga idag

20170620_103209

För några dagar sedan* lyssnade jag på en dragning av Anton Landehag från Ungdomsbarometern.  Ungdomsbarometern har gjort analyser av ungas liv och föreställningar sedan 1991. Här handlar det om gruppen 15-24 år.

Bland unga syns fyra huvudtrender.  Det är fragmentisering, individualisering, digitalisering och politisering.

Gällande identiteter så framstod en tydlig skillnad mellan tjejer och killar, när det handlar om vilken identitet man vill tillskriva sig. Bland killar toppade intressen, som datanörd, gamer, sportfantast, träningsfantast och prylfantast. Tjejerna ville identifiera sig med värden, som miljövän, hundperson, storstadsperson, antirasist och feminist.  Över lag var de största identiteterna dock feminist, antirasist och gamer.

9 av 10 anser sig ha stora möjligheter att påverka sin egen framtid. Men samtidigt så stiger ohälsotalen, när nästan alla av dessa även anser att valen är för många och allt hänger på dem själva, vilket kan upplevas som ett tungt ansvar för en ung person. Däremot så ser de det som helt självklart att man väljer själv.  Till allt. Så, att tro att en  inskränkning i valfriheten skulle dämpa de psykiska ohälsotalen, är en felaktig slutsats. Det är annat stöd som måste till.

I och med utbudsrevolutionen genom digitaliseringen, så formeras samtidigt en intressefragamentering. Vad är relevant för mig? Vi har idag två kanaler som sticker ut över alla andra och det är Google och Facebook. De yngsta följer Youtube.

En tydlig beteendeförändring är att unga följer personer de litar på.  Handlar det om kost och träning, så följs rekommendationer i sociala medier av någon förebild för dem inom aktuellt område. Inte en auktoritet, utan någon som lyckats fånga dem.

Även det politiska intresset stiger kraftigt. År 2002 sade sig 28% i den här åldersgruppen vara politiskt intresserade och idag ligger satsen på 42%. De följer både inrikes, utrikespolitik och samhällsutveckling över lag. Sverigedemokraterna lockar dock inte de unga alls längre.

Att främlingsfientligheten minskat över lag hos unga är något jag själv sett där jag bor. Vi hade på Öckerö problem med sådant för några år sedan. Men, i och med att de idag är kompisar med alla ensamkommande från Afghanistan, så har detta i princip försvunnit. Så, det gäller ännu att Främlingar är vänner du ej ännu mött.

Om det politiska intresset har jag skrivit en rapport om för mucf. Att det är högt, men att de politiska partierna inte riktigt lyckas fånga in dem i alla fall. Därför att organisationsformerna är för stela.

Det vanligaste sättet att påverka politiskt är genom konsumentmakt. Många unga är vegetarianer och handlar miljövänligt.

Unga uppger att om de skall vara med och påverka så är det viktigast att;

  1. Känna att man kan förändra något
  2. Se resultat av det man gör
  3. Bli lyssnad på
  4. Ha kul
  5. Bestämma själv
  6. Det får ej ta för mycket tid

Så, om de politiska partierna eller andra organisationer skall nå den här gruppen, så skall de använda en horisontalpåverkare i en populär kanal. Och jobba på en förändrad partikultur med nya arbetssätt. (Ett arbete som påbörjats i Liberalerna, men som inte är gjort på nåt år. Här krävs ett systematiskt, målmedvetet och uthålligt arbete. )

Jag har redan en rad idéer klara!

Nu önskar jag er alla en fin midsommar!

*På SV förbundsstämma i Linköping

 

 

Facebook