Val till europaparlamentet 2019

20190114_104412
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, vilket sker vart femte år. (Oj vad fem år går fort!) I fredags fick jag presentera vad jag kommer att tala om i vårens valrörelse.

Jag har studerat Jean Monnets  liv och arbete noga. Som jämnårig med Hitler och med unika livserfarenheter kom han fram till slutsatsen att det enda som kan garantera fred är krångligt, ihoptvinnat samarbete mellan länder – och då främst mellan de forna fiendeländerna. För det handlar om människans natur, vilken måste få stöd på olika sätt. Religion är ett – men institutioner är bättre.

Han sa: ”Jag har varit med i både första och andra världskriget. Det obeskrivligt fasansfulla som vi har upplevt kommer dock att glömmas med oss när vi som var med dör. Och människan kommer att göra om samma misstag. Oavsett hur många handslag, kontrakt och försäkringar vi gör om ”aldrig krig igen. Vi är snart döda – men något som överlever, det är institutioner. Därför ska vi skapa dessa!”

Det började med Kol och stål 1952 och har sedan dessa fortsatt. Jean Monnet skrev hela planen från start.

Fredstanken är svår att förstå för infödda svenskar – men den allra viktigaste. Krig ödelägger allt i samhällen för generationer framåt.

Men EU är nu hotat av nationalister. Därför måste vi få väljare att förstå varför EU behövs och vad EU behöver göra för att jobba med dagens problem. Att det endast är tillsammans vi kan få bukt med dem.

Jag kommer i vårens valrörelse att tala om:

  • Vikten av samarbete med brottsbekämpning genom Europeiskt ”FBI” Terrorism och kriminalitet skrämmer många.
  • Migration/flyktingar Vikten av att skilja på de som vill jobba och de som söker skydd i EU. Inför s k blue-card, så att inte alla som vill jobba sänker asylverksamheten under arbetsbörda som hör hemma någon annanstans. Och hantera migrationen rättssäkert genom bevaka unionens yttre gränser och möjliggör asylsökande vid oroshärdar för att stoppa människoföraktande smuggelverksamhet.
  • Vikten av samarbete för klimatet genom att bekämpa koldioxidanvändandet och värna havet! Jobba för detta genom att använda miljö-skatter. Genom incitament – inte förbud! Det tycker jag är en bra hållning för en liberal politiker.
  • Vikten av samarbete för handel och jobb – det som ger välstånd.  Fortsatt tufft arbete kommer att krävas för öppenhet och handel med Ryssland, Kina och USA. Sverige firar i år 25 år som medlemmar. Det är för lång tid för att enskilda skall kunna säga att de upplevt en välståndsökning. Men alla medlemsländer har vunnit ekonomiskt på ett deltagande och medlemskap, varför vi bör visa siffror på detta. Sverige är ett av  tre nettobetalländer, vilket gör det extra viktigt för oss att visa varför ett medlemskap är bra.

Om vi ska nå igenom i valet nu, så förutsätter det att vi lyckas förklara detta samband.  På ett lättförståeligt vis kommer jag att fortsätta att förklara hur saker och ting hänger ihop. Valet den 26 maj kommer att bli en opinionsmätare för värderingar och förståelse. Jag kan inte nog betona vikten av Liberalernas roll. Tillsammans med övriga liberaler i EU har vi en chans att göra skillnad. Det långa valdeltagandet är en utmaning. Förhoppningsvis har vi inte dessutom precis haft ett extraval en månad innan.

EU är ju en liberal skapelse och vi har många vänner i Alde som vi ska ta rygg på. Men lika många ifrågasätter nu EU och vill montera ner den. Hur det kommer att gå för Storbritannien visar sig denna vecka.

 

Facebook