Samtal istället för debatt

20161212_090312 (1)

En vän frågade igår var diskussionen skall föras där vi tillsammans funderar över hur ett bra samhälle ser ut. Var finns dessa arenor? Frågan ställdes även i somras på Almedalen, på ett seminarium jag var på, med bl a SOM, Göteborgs Universitet. Många är trötta på ”politikersvar” och efterfrågar sansade samtal där för- och nackdelar reds ut ordentligt.

Det hela kommer från den senaste tidens debatter om det är rätt att tillåta Nya Tider vara med på Bokmässan och Nordiska Motståndsrörelsen i Almedalen.

Att dessa, som är motståndare till demokratin, skall få utrymme på manifestationer för demokratin, anser många vara fel. Jag har tagit ställning för att tillåta dem vara med – se föregående blogginlägg. Jag anser att vi istället måste steppa upp på alla plan – vi som är försvarare av den liberala demokratin.

Om jag skall hitta ett motargument mot mig själv, så är det att vi tar en risk med att tillåta dem att delta, när deras närvaro normaliseras och att vi då omedvetet justerar våra gränser för vad som är normalt.

Igår på 1 maj hade även den nazistiska gruppen Nordiska Motståndsrörelsen tillstånd att återigen demonstrera. De samlade över 500 deltagare och motdemonstranterna var många.

Under hela mitt liv har det sett ut på det här viset: Antidemokratiska och främlingsrädda/främlingsfientliga  grupper som möts av motdemonstrationer.

Att det finns de som törs och orkar vara motdemonstranter är bra. Att inte lämna fältet fritt. Att med handling och närvaro visa att det finns de som inte håller med. Det finns alltså en poäng med att markera. Det är inte en framkomlig väg att inte ge NMR tillstånd att demonstrera. Återigen – det vi förbjuder börjar verka i det fördolda. Eller antar en ny skepnad.

Se utvecklingen i Sd genom åren.

Vi bör utmana dem på debatt. Många i dessa led är dock lättkränkta och avböjer med argument som ”vi tänker inte komma om vi inte blir bemötta på rätt sätt” o s v. Men, vi får inte ge oss. Det måste bli tydligt var de står. Men ännu bättre är att föra fördjupade samtal med dem som säger sig se alternativ till vår rådande demokrati och öppenhet.

Olika politiska idéer leder till olika sorters samhällen. Att vi ser på världen och människan på olika sätt utifrån vilken ideologiska samhällsåskådning man har, måste bli tydligare.

Allt går fortare idag och tiden för att nå ut med ett budskap är kort. Du skall fånga folk i en mening. För att inte den meningen skall bli en floskler eller något intetsägande, så måste den slå an något i ditt bröst och kännas i din mage.

Besitter du grunda kunskaper om ideologi, så kan det vara svårt att se följderna av ett förslag som till en början ser bra ut. Det du förbjuder idag kan drabba dig själv i morgon.

På Nordfronts hemsida kan du t ex läsa att de både vill värna yttrandefriheten och ha möjligheten att förbjuda folkfientliga media. Det går absolut inte ihop.

Jag ser att det finns en längtan bland många att föra fördjupade samtal kring vårt samhälle och ett sug efter kunskap. En sorts arena för det här samtalet kan vara en studiecirkel, ett homeparty, ett seminarium eller en fylld arena. Eller ett öppet samtal på krogen.

Samtal börjar med att lyssna på varandra. Jag betonar samtalet – det är inte debatter som saknas.

Dit måste vi gå.

Facebook