Det var Nanna, Lola, Rozzy och Maj

Maj Linné firar midsommar i Åseledräkt 2006 (1)
Det var Nanna, Lola, Rozzy och Maj. Och många flera kvinnor i den äldre åldersgruppen. Dessa kvinnor kom pålitligt till alla träffar som IOGT-NTO i Åsele ordnade. Oavsett om det var aktiviteter för barn, styrelsemöte eller annan träff. Så uppfattade jag det i alla fall, även om verkligheten förmodligen skulle visa sig vara en helt annan, om jag haft möjligheten att sätta mig och fråga om detta idag. Men alla dessa kvinnor är döda sedan länge och tid för frågor förbi. Men minnesbilden är tydlig. Stora, lugna och fulla av skratt. Genuint engagerade i frågor som rörde allt från den nära miljön, som grillning på Åslia, till narkotikaodling i den gyllene triangeln. Vi deltog i projekt som orkidékampanjen och ”våga stuffa”. (Det sista om att lära sig att dansa nykter?)

Jag växte upp i en av de stora folkrörelser som formade svensk demokrati. Där man lärde sig samarbete och sammanträdesteknik. Folkrörelser, föreningsliv som lockade till sig alla sorters människor. En del framåtdrivande och duktiga. Andra mest bara hangarounds, som kanske bakade bullar ibland eller skottade uppfarten. Men alla var med. Continue reading