Liberalernas framtid

Lina Nordquist, Monika Wahlström, Cecilia Elfving, Gulan Avci, Johan Pehrson

Igår hade Liberalerna extra landsmöte i Stockholm. Syftet var att formellt välja Johan Pehrson till partiordförande. Det fanns inga andra förslag till kandidater. Johan Pehrson har en bakgrund i LUF, varit riksdagsledamot och haft olika roller i partiet under väldigt många år. Därför känner han partiet väl. Han tycker även om partiet och medlemmarna. Det är viktigt, det märks, och har nog varit avgörande. Johan klev in den 8 april i år, när Nyamko Sabuni avgick efter aldrig uppåtgående opinionssiffror. Med nöd och näppe kunde Johan Pehrson tillsammans med flitiga medlemmar leda partiet över riksdagsspärren i höstens val. 4,6% innebär ingen fallhöjd och arbetet med att övertyga fler väljare till valet 2026 har redan börjat. Under det extra landsmötet valdes även Lina Nordqvist till vice partiordförande.

Under det extra landsmötet igår presenterade Louise Eklund valanalysen. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/valutvardering-2022.pdf Därefter diskuterades den av ombuden. Under den här delen av landsmötet fick inte media närvara. Jag tog fasta på ett par saker och sa följande:

“Det viktigaste vi kan göra idag är att utse två till tre ambassadörer i varje kommun för bildade av nya kommunföreningar i de orepresenterade kommunerna. För där vi inte finns, där får vi inga röster. Så är det – oavsett politik. Men framförallt måste Liberalerna vara det parti som står upp för människovärdet. I kontrast till det förakt som en del Sd-företrädare visar. Våra ord, handlingar och begrepp ska präglas av tolerans, solidaritet och valfrihet. Vikten av ideologi gör att vi åter ska satsa på ideologiutbildningar. Endast med liberalism kan Liberalerna bli relevanta. Det är vårt existensberättigande. Våra förslag ska inte enbart präglas av pragmatism. De måste alltid ha en klangbotten av ideologisk övertygelse och engagemang för människor. Inte minst för utsatta människor i vår tid! Att aldrig förlora de liberala idealen ur sikte.”

Låt partiet Liberalerna vara den ideologiska ledstång den nya regeringen kommer att behöva.