OM MIG

IMG_7200 redigerad

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion och har undervisat den mesta tiden av mitt yrkesliv.

Det som driver mig varje dag är demokratifrågor i teori och praktik. Jag ser behovet av att engagera människor för praktiskt demokratiarbete, samt behovet av att se över vårt demokratiska system.

Just nu arbetar jag som stadssekreterare åt Liberalerna i Göteborgs Rådhus, med ansvar för utbildningsfrågor.

De senaste åren har jag undervisat, haft ett konsultuppdrag åt MUCF som handlade om unga och politiskt deltagande, samt bedrivit egen riksdagskampanj.

Har jobbat som ombudsman för Liberalerna i Västsverige  med ansvar för ett förändringsarbete som syftade till att förnya partiets verksamhetsformer och tydliggöra ideologin. Servade där dessutom två styrelser, vilket innebär att sköta allt administrativ kring en styrelses arbete. Jobbade som ung som ombudsman för  Liberala Ungdomsförbundet i Västsverige.

Är skribent, bl a. Frisinnad Tidskrift.

Jag har god erfarenhet av att få med mig folk i arbeten och av att leda en grupp framåt mot gemensamma mål. Dels som lärare, programansvarig för ett naturprogram under sju år från uppbyggnad och under förändring, som förnyelseansvarig på Liberalerna  och som ledare idag  för olika grupper.

Innehar följande förtroendeuppdrag: Jag är ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg /Öckerö, ordförande Liberalerna Öckerö, ersättare styrelsen Hälsa och habilitering VGR, ersättare valberedningen GR, ersättare till Folkbildningsrådets representantskap för SKR, förste ersättare Sveriges riksdag. Har precis avslutat mina uppdrag som ordförande Öckerö Fastigheter AB och som ledamot av kommunfullmäktige.

Foto: Hilda Randulv