Avtackning av Ulla Hamilton

Igår deltog jag i avtackningen av Friskolornas riksförbunds VD Ulla Hamilton. Hon har varit VD där sedan2015, men väljer nu att fortsätta som egen företagare. Få har varit lika flitiga som hon. Åkt landet runt och träffat politiker, lärare, elever, rektorer. Gjort intervjuer, skrivit bloggtexter och debattinlägg. Många insamlade vittnesmål berättar om hög trivsel på friskolor – bra ledarskap, betoning av lärarens roll och auktoritet, tydlig pedagogisk inriktning och inte minst ordning och trivsel i klassrummet.

Continue reading “Avtackning av Ulla Hamilton”

Man vet aldrig hur någon har det

Det är tidig eftermiddag en lördag i en småstad i Sverige. På en lokal sportkrog kommer ett par i sextioårsåldern in. De beställer varsin Irish coffee. Tysta suger de sakta på sina drinkar. De sitter bredvid varandra och tittar ut genom fönstret. Efter en stund tar de upp sina telefoner och böjer sina huvuden ned mot sina olika flöden.

Hon har kort grått hår, stora, röda örhängen och en blommig klänning. Kanske jobbar hon i skolan. Eller i socialtjänsten. Han är kraftigt byggd, tröja, shorts. Man skulle kunna sätta pengar på att han jobbar som byggarbetare. Eller rörmokare.

Drinkarna räcker länge. De scrollar vidare, tittar upp ibland. Byter några få ord då och då. När drinkarna är urdruckna går mannen iväg och köper dem två stora öl. Stora nävar runt höga glas som är immiga av kyla. Därefter sätter han sig ner och fortsätter att titta ut genom fönstret. Hon gör detsamma.

Den som ser dem kan göra sin egen uppfattning om hur de har det. Har de tråkigt? Så leda varandras sällskap att de inte ids säga något. Inte har något mera att prata om. Ointresserade av den andre, men hänvisade till varandra av olika skäl.

Men tänk om det är så att detta är den skönaste stunden på veckan? Att bara få gå iväg till en offentlig plats och slappna av. Vila hjärnan i tystnad – tillsammans med sin bästa vän. Hemma finns kanske en dement mor som upprepar samma fråga om och om igen. En utåtagerande inneboende de har ansvar för. Flera överåriga unga som ska städa huset.

Continue reading “Man vet aldrig hur någon har det”

Hur hanterar Skolinspektionen de skolor i Göteborg som inte går bra?

Tio av tolv Thoren-skolor har brister som måste åtgärdas enligt Skolverket. Fyra så allvarliga att de riskerar miljonböter. Det är viktigt att Skolinspektionen håller efter och gör kvalitetsbedömningar. Det behövs, varför den myndigheten tillkom några år efter att Skolverket tillkommit. Från start 1991 trodde man inte att någon särskild inspektion skulle krävas, med det gjorde det.

Ingen skola ska vara dålig, så de som inte sköter sitt uppdrag ska göra något åt det. Thorens skolor får nu nya ägare. Observera att det sällan händer att eleverna går till kommunala skolor – vilket är ett av huvudargumenten för att de kommunala skolorna ska ha högre skolpeng än fristående.

I dagens GP har Moderaterna i Göteborg skrivit en bra debattartikel om den ökända Römosseskolan i Göteborg, som fick stänga av olika skäl. De skälen var inte dålig undervisning, utan skötsel av ägare. Skolan togs över av en annan privat ägare (Räddningsmissionen) och heter nu Communityskolan. Skolan har mycket hög behörighet till gymnasiet. Den största elevgruppen har somalisk härkomst och ordningen på skolan är god. En grannskola i området har kommunal huvudman och mycket låg behörighet till gymnasiet – hela 66% av eleverna från den skolan kom inte in på gymnasiet i höstas, vilket är en stor riskfaktor för att hamna i kriminalitet och bli utslagen.

Continue reading “Hur hanterar Skolinspektionen de skolor i Göteborg som inte går bra?”

Utfrysning och hot som politisk metod är förkastlig

Fredrik Söderholm, “frispråkig” medieprofil, har startat ett upprop på sociala medier med uppmaning att avfölja alla “kändisar” som inte aktivt tar ställning mot kriget i Gaza. Detta berättar GP idag. Han vill att svenska följare ska delta i den rörelse som går under hashtag “Blockout 2024”.

Här handlar det om att markera kända personer som inte aktivt tagit avstånd – eller inte ens uttalat sig om konflikten. Eller till och med på något sätt visat att de stödjer Israel. Uppmaningen är alltså att inte ens låta någon vara ifred med sin åsikt, utan helst ska de även rökas ut.

Kändisprofilen Cissi Wallin blev känd under #metoo, när hon gick ut med en anklagelse om våldtäkt, vilket fick ett rättsligt efterspel. Idag ångar hon sig. Fredrik Söderholm har kontaktat henne till upprop för den här kampanjen, men hon har tackat nej med hänvisning till att det inte blir bra med en sådan kampanj. Alla kan lära sig av det.

Under #metoo – som var välbehövlig på flera vis – var det dock många som gick under både bokstavligt och symboliskt, när de blev anklagade för sexuella övergrepp eller för ovälkomna närmanden – oavsett bevis. Det bortförklarades med att “svinn var att räkna med”. Att “män varit överordnade under tusen år och nu var det kvinnors tur att ge igen”. Så kan det vara, men att en man som lever idag ska behöva sona för tidigare generationers mäns brott är absurt.

Continue reading “Utfrysning och hot som politisk metod är förkastlig”

Europadagen idag – fredstanken mera giltig än någonsin

Ohlin institutet har givit ut några skrifter inför valet till Europaparlamentet den 9 juni.

Hitler föddes bara några månader efter Jean Monnet som skulle komma att ägna sitt liv åt att reparera de skador som han orsakat och kämpa för samarbete istället för förstörelse och hat. Jean Monnet är EU:s arkitekt, men nämns sällan i sammanhanget. Han ägnade sitt liv åt att agera i kulisserna. Rampljuset som kan locka en del politiker intresserade aldrig honom.

I ruinerna efter första världskriget skapades Nationernas Förbund. De fasor som hade utspelat sig skulle aldrig igen upprepas. Men vem skulle ens komma på den tanken? resonerade man då. Med facit i hand kunde man konstatera att hälften av de unga männen bara i Frankrike hade dött i skyttegravar och sjukdomar. Många hade blivit invalider. Det meningslösa och skoningslösa våldet som hade möjliggjorts av ny teknik torde avskräcka för alla krig i framtiden. Så trodde man då.

Efter andra världskriget, när planer på att återskapa NF i ny konstruktion med det nya namnet FN, Förenade Nationerna, ville inte Jean Monnet vara med. Han tyckte att arbetet var lovvärt, men inte tillräckligt. Av de erfarenheter de nu hade, ansåg han att om en fredsorganisation ska vara beständig med möjlighet att påverka, måste den vara överstatlig. Alltså innehålla bindande och tvingande element. Inget annat fungerar.

Han försökte formulera detta genom att påminna om att hans generation som varit med i krigens fasor vet hur förödande och fruktansvärt det är. De hade minnen av hur det var i skyttegravarna och hur det var att se söndersprängda kroppar i massgravar. Men de erfarenheterna skulle gå i graven med dem. Och trots att framtida generationer vet vad som hänt, kommer de att göra samma saker igen – om de har möjlighet. Människor glömmer och lär inte av tidigare generationer. Man vet, men förstår inte. ”Vi kommer inte att kunna föra vidare våra personliga erfarenheter, de kommer att dö med oss. Det vi kan föra vidare är institutioner”, sa Jean Monnet.

Jean Monnet var övertygad om att överenskommelser gjorda under högtidliga ceremonier där dokument undertecknades följt av handslag, inte var tillräckliga. Han visste utifrån egna och andras historiska erfarenheter att sådant inte spelade den minsta roll, när osämja startade.

Det krävs starka institutioner för att stävja människans svaghet för makt och pengar.

Den 9 maj 1950 presenterade den franske utrikesministern Robert Schuman den första konstruktionen som kallades för Schumanplanen, vilken tagits fram på Jean Monnets initiativ. De insåg alla nödvändigheten av ett samarbete mellan de länder som länge krigat mot varandra; Tyskland och Frankrike. I ruinerna efter krigets följder, formulerade de innehållet för Kol och Stålgemenskapen. Av kol gör man stål och av stål gör man vapen. Att gemensamt förfoga över dessa – främst i områdena Rhur och Lorraine – skulle förhindra någon att i smyg börja upprusta igen.

Efter andra världskriget avgick Churchill och Storbritannien fick en arbetarregering som inte var villig att ingå i den nya sammanslutningen i Kol och Stålgemenskapen – den ursprungliga konstruktionen av dagens EU – som var klar 1952. Storbritannien tvekade och önskade mer tid för diskussion. Jean Monnet ska då ha sagt rakt ut: ”Vi väntade på beslut från er när Hitler gick in i Rhenlandet 1936 med katastrofala resultat. Det misstaget ska vi inte göra igen”.

Det var inte lätt att få med Storbritannien, trots att Churchill varit en varm anhängare av samarbetet. Motstånd hos såväl Frankrike som där, gjorde att de inte kom med förrän 1973. Idag har de lämnat, vilket framförallt den unga generationen beklagar. Storbritannien kämpar nu med att förbättra de avtal de har med EU, när den isolering och de förlorade förmåner som följt med utträdet visat sig vara förödande.

Jag scrollar igenom information på nätet om sommarens val till Europaparlamentet. Det finns nu 117 olika partier som registrerat sig, även om de flesta saknar personer som står på listan. En person dyker till exempel upp under flera partier, ser jag. Det viktigaste är att gå och rösta, använda sin rösträtt, men deltagandet till detta val är lågt. Endast 55% av de röstberättigade deltog sist – vilket ändå är högre än i andra länder i EU. I år kommer det här hemma att vara nästan 300 00 fler röstberättigade än vid förra valet till Europaparlamentet 2019.

Continue reading “Europadagen idag – fredstanken mera giltig än någonsin”

Lämnat vidare

Överlämnar ordförandeklubban till Fredrik Christensson

Mitt inledningstal Studieförbundet Vuxenskolan regionförbundet årsstämma 2024: 

“För ett år sedan den här tiden inledde styrelsen rekryteringen av en ny chef till SV:s regionavdelning, efter att Maria Valeberg meddelat att hon ville gå vidare. Annons var författad och ansökningarna hade börjat att strömma in. Vi var glada att ett femtiotal personer ville söka tjänsten och efter ett par månaders arbete var vi i hamn.

 Med ny chef på plats väntade arbete med att implementera ny distansorganisation och flytta in i nya lokaler i Uddevalla. Som om det inte vore tillräckligt med dessa fysiska ”förflyttningar”, har vi hanterat en stor nedskärning av statsbidraget till studieförbunden och haft en extrastämma gällande avlyft med mera. Nästa stjärnsmäll var en oförtjänt kritik av Allmänna Arvsfonden, vilket absolut har en direkt påverkan på regionavdelningens folkbildningsarbete när framgångsrika projekt föds här för att förhoppningsvis avknoppas i ny verksamhet ute i avdelningarna.

 Jag vill nämna några: Kix senior som handlar om meningsfull verksamhet för äldre intellektuellt funktionsnedsatta. En relativt ny grupp i samhället, eftersom personer med t ex Down syndrom förr gick en för tidig död till mötes – men nu kan leva ett långt och meningsfullt liv. Vi kan bidra till den meningsfullheten. 

 Ett annat nydanande projekt är Lyssna till mitt öga, som handlar om att göra musik endast med hjälp av ögonens rörelser. Tänk vad det kan betyda för människor som är helt förlamade, men som nu får möjlighet att utöva skapande och konstnärlig verksamhet. 

 Det tidigare projektet Mitt Val, som handlar om partier och att rösta – framtaget med teori och praktik även det för människor med intellektuell funktionsvariation, har till och med fått internationellt pris och med lärdom av det projektet vill nu SV fortsätta, genom att sjösätta projektet Min rätt – om samhällskunskap. Det bekräftar att regionens innovativa verksamhet kan gå före och visa vägen.

Arbetet i SV regionen med Mänskliga rättigheter är konkret och enastående viktigt. Allt i enlighet med SV:s nya profilområden som är: Landsbygd, föreningsliv, integration och funktionsrätt. 

 De nya och tuffa villkoren för studieförbunden har i sin tur lett till att personer lämnat sin anställning för Studieförbundet Vuxenskolan. Det är både prövande förutsättningar och djärva satsningar Ni i personalen har navigerat i under året. 

Det har alltså inte saknats utmaningar. 

 Jag tillträdde som ordförande för ett år sedan – då efter viss tvekan eftersom jag samtidigt, liksom nu, var ordförande för SV Göteborg. Under det gångna året har jag tillsammans med styrelsen, Klaes Ekmark och de övriga medarbetarna bidragit till att ha fått ny organisation på plats och kommer idag med varm hand att överlämna stafettpinnen till ny ordförande. 

Continue reading “Lämnat vidare”

Inför valet till Europaparlamentet

Hur ska valet bli intressant för människor? Det är en fråga som diskuteras nu, när dagarna blir allt färre innan valet den 9 juni. Själv har jag haft förmånen att ha fått intervjua Cecilia Malmström för Frisinnad Tidskrift, tidigare EU-minister, EU-parlamentariker och EU-kommissionär med ansvar för inrikes-, och handelsfrågor. Bland mycket annat säger hon: “Jag har många gånger känt att valet till Europaparlamentet inte får den uppmärksamhet det förtjänar. Vi måste bli bättre på att få fler att få upp ögonen för hur viktigt det här valet är. Extremhögern riskerar att gå kraftigt framåt i valet vilket får konsekvenser för migrationspolitiken, klimatfrågorna mm.” Hon säger också att många inte förstår hur viktigt valet är och att det åligger både media och partiledarna (!) att göra det känt.

Många förstår inte vilken avgörande roll EU har spelat i viktiga frågor. Tag bara Covid-epidemien; här visade det sig att EU kunde stötta ett framtagande av ett vaccin på mycket kort tid, vilket gjorde att vi snabbt minskade dödligheten. EU tog ledningen, så att länder inte kunde spela ut varandra för att endast gynna den egna befolkningen, när de började att stänga gränser och så.” “Sedan har vi såklart kriget mot Ukraina. Endast ett par dagar efter krigsutbrottet stod EU enade i hur hantera Ryssland och de som flydde från Ukraina. Det hade aldrig varit möjligt om varje land arbetat efter egen agenda.

Högervindar i sommarens val

Ja, högervindarna är starka idag och vi ser nu en omvänd situation mot hur det såg ut när Sverige blev medlem i EG. Då var det vänstern som var emot, men nu är det högern som pratar om att “Bryssel bestämmer över oss”.

När jag intervjuade Gunnar Hökmark för tidningen NU i januari, sa han att EU-frågor är till 80% inrikesfrågor.

Podden Fint, fult och pengar diskuterar Folklistan

Jag har med stort intresse lyssnat till ett avsnitt av Fint, fult och pengar med Anna Björklund och Isabella Löwengrip. I det senaste reflekterar de över det nya “partiet” Folklistan, som Jan Emanuel (entreprenör och f d socialdemokratisk politiker) och Sara Skyttedal (avgående EP för Kd – lämnade Kd efter att de bytt ut henne mot Alice Teodorescu Måwe som förstanamn på listan till sommarens val) nyligen lanserat och fått mycket uppmärksamhet för. Mitt intresse för deras podd grundar sig på att det är viktigt att höra hur andra än ens partikamrater och journalister diskuterar de nya utmanarna till sommaren val till Europaparlamentet.

De jämför Jan Emanuel och Jimmie Åkesson med varandra

Det är intressant när Löwengrip och Björklund fantiserar om vilken sorts man Jan Emanuel är. Bilden är positiv. Omdömet om Jan Emanuel är att han är en snäll man och en sån som vill beskydda kvinnor. “Han pratar för de svaga och framstår som Sveriges beskyddare.” “Skillnaden mellan Jan Emanuel och Jimmie Åkesson är att Jan Emanuel är varm.” “Han uppfattas som en person som bryr sig och har empati”. “När man sitter med samma populistiska utgångspunkt, men är en varm person, så har du en helt annans slagkraft än den kalla populistiska personen har.” Att Folklistan är populister har alltså med all tydlighet framgått till alla.

Continue reading “Inför valet till Europaparlamentet”

Hej UFO!

en dröm om något annorlunda….

Unidentified flying object /Oidentifierat flygande objekt på svenska förkortat UFO: fantasi eller verklighet? Allt sedan 1940-talet har det inkommit rapporter om att människor fått syn på så kallade UFO. Det finns många sällskap som samlar vittnesmål om detta och önskar föra i bevis att det finns “något därute som söker kontakt med oss”.

Med åren har det blivit allt svårare att bekräfta sådant, i takt med att tekniken gjort framsteg. Allt från gummidockor till fotomontage. Med den senaste teknik som finns att tillgå nu, är det i stort sett möjligt att uppvisa vilka verklighetstrogna filmer som helst. Det är alltså mycket svårt idag att försöka bevisa att vi fått besök från universum. Likväl kommer det fortfarande in olika rapporter om att så sker. Även det amerikanska försvaret dementerar nu ett rykte nu med att “det är något där ute”… Flera vittnar om olika “bevis”. Var tionde svensk uppger att de tror de sett ett UFO.

Är det ett problem? Kanske inte.

Just nu följer vi flera krig på nära håll. Sverige upprustar för allt vad tygen håller och vi har precis blivit medlemmar i NATO. Terrordåd händer. Rysk kryssningsrobot kränker Polens luftrum. Vad innebär det? Det är tunga tider.

Continue reading “Hej UFO!”

Sverige är nu medlem i NATO

Till slut har Sverige gått med i NATO – efter 200 år av alliansfrihet. “Det är en historisk dag” är ett slitet uttryck, men idag är det sant.

I och med denna händelse måste vi börja att se på oss själva på ett annat sätt. Självbilden måste bytas ut, nu när vi ska gå in i försvarsalliansen som bildades några år efter andra världskriget som ett svar på Sovjetunionens allt aggressivare agerande i Östeuropa. Det är åter Rysslands aggressiva invasion av Ukraina som lett fram till denna dag, trots att det under alla år hittills inte funnits någon politisk majoritet för ett medlemskap. Rysslands krig mot Ukraina förändrade allt. Liberalerna har förordat ett medlemskap i NATO sedan 1992.

Idag innebär vårt medlemskap framförallt att Sverige nu lyder under artikel 5, som innebär “en för alla – alla för en”. Om ett land attackeras, ska alla se det som en attack på sig. Då måste medlemsländer snabbt ta beslut hur man kan bidra. Denna artikel fem börjar att gälla omedelbart idag.

I the Benjamin Franklin room på amerikanska UD har Ulf Kristersson överlämnat Sveriges undertecknade försäkran i ett dokument till Antony Blinken, USA:s utrikesminister. Nu har samtliga NATO-länder också undertecknat. Där fanns personal från amerikanska UD, personer från regeringen och andra inbjudna. Det rykas om att USA har hotat Ungern att kasta ut dem ur vissa program, för att de obstruerat gällande vår medlemsprocess. Statsminister Kristersson tackar Antony Blinken och president Joe Biden för “ovärderlig hjälp”.

Continue reading “Sverige är nu medlem i NATO”

Bidrag möjliggör oberoende och möjlighet till kontroll

Mot bakgrund av kritik mot bidrag till studieförbund, sa jag följande under regionfullmäktige i VGR i veckan:

Fritt och frivilligt. Det är det som karaktäriserar ett studieförbunds arbetssätt. Det går inte till så att nån i förväg ska godkänna vad en grupp väljer att arbeta med eller fördjupa sig i. Det finns till exempel studiecirklar i både marxism och nationalsocialism – ämnena till trots. Det handlar om förkovran i valfritt ämne. Folkbildningen följer alltså inte några bestämda läroplaner – den präglas av frivillighet och den förkovran man bestämmer sig för att man vill göra.  Det är frivilligheten som är skillnaden mellan bildning och utbildning. 

Jag vill understryka att arbetet i studieförbunden ska utgå från demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. När man hittar ett exempel på en cirkel som inte uppfyller dessa krav, ska det rättas till. 

Och i detta fall vill vi inte föregripa den utredning som pågår om bidraget till Ibn Rushd. 

Det exempel som ges i interpellationen visar att detta korrigerande system fungerar. Förutan detta studieförbunds egna stickprov, hade det felaktiga tillvägagångssättet aldrig upptäckts. 

Continue reading “Bidrag möjliggör oberoende och möjlighet till kontroll”