Slåss för våra rester av integritet

”Vi måste förbjuda möjligheten att använda sig av kontantkort till mobiltelefonabonnemang.” Detta sade en polis häromdan i samband med att han berättade om deras svårigheter att komma åt kriminella.

Kontantkort i telefonerna är ett sätt att kunna upprätta telefonlinjer, vilka sedan inte går att spåra på samma sätt som en telefon med ett fast abonnemang. Kontantkort till telefonen gör det möjligt att vara anonym på ett nummer. Med chans att planera brott.

På frågan om det inte kan vara bra för vissa att ändå ha möjlighet att använda sig av ett anonymt abonnemang, svarar polisen att ”det löser vi lätt”. Han berättar att det går lätt att som exempelvis misshandlad och förföljd kvinna, få hjälp med ett anonymt konto hos kommunen.

Polisen ser det hela såklart ur sitt perspektiv gällande möjligheter att hitta kriminella. Men en företeelse har sällan endast en vinkel.

Kanske vill du inte att ”kommunen” ska blandas in i ditt privatliv och din önskan om anonymitet? Du kanske inte heller kan uppvisa tillräckliga skäl, för att få denna hjälp av ”kommunen”. Hur skulle villkoren se ut? Jag ser framför mig en lång utredning. Du kanske även endast önskar få vara ifred och leva utom räckhåll för den kartläggning av ditt liv, som faktiskt görs av oss alla som lever våra liv på nätet via våra telefoner. Att den önskan är ditt enda skäl?

I ett liberalt samhälle görs hela tiden avvägningar mellan frihet och rättvisa. När jag var ung och var aktiv i Liberala ungdomsförbundet fick vi lära oss att ”om du ska välja mellan frihet och rättvisa, så ska du välja” ”och”. Att du inte kan ställa frihet mot rättvisa och tvärtom. Det är en enkel och bra bild.

Hur kan då avvägningen te sig här?  Är det försvarbart att låta möjligheten till anonymitet offras, för möjligheten att kunna spåra fler samtal med kriminellt uppsåt? Eller finns det bättre redskap för polisen att använda?

Vem bryr sig idag om att värna integritet? I ett samhälle där kontanter snart är ett minne blott och du inte kan göra ett endaste köp, utan att lämna digitala spår efter dig. För att inte tala om alla spår vi frivilligt lämnar efter oss, som aktiva på sociala medier. Det krävs inte många minuters scrollande på en person för att få en god uppfattning om ideologisk uppfattning och socialt liv.

Toleransen för att inskränka människors frihet, med motiveringen om att bekämpa kriminalitet är idag mycket hög. Se tidigare diskussion om kameraövervakning, som idag för övrig bytt namn till ”trygghetskameror”. I alla debatter som tillåts dominera, sker det sakta en förskjutning av vad vi tycker. Det är därför propaganda och reklam fungerar. Vi fungerar så. Vi anpassar oss för att passa in socialt och vi är ganska lättpåverkade för att passa in socialt.

Därför är det av allra största vikt att det finns människor som fortfarande slåss för frihet och integritet. Gör motstånd. Påminner om vad det handlar om.  Vi ska se oss om efter andra verktyg, istället för att gå i fällan om att det skulle handla om ett tryggare samhälle.

Facebook