Mer än val

På mina valaffischer till förra valet hade jag skrivit: ”Till demokratins försvar”. Det flög inte riktigt.  Även om jag såg mörka moln över demokratin hopa sig, så gjorde inte många andra det. Idag är det annorlunda. Trumps obstruerande efter presidentvalet är häpnadsväckande.

Att han kan med, tänker man. Men vi har vant oss vid att han gör precis vad han vill och säger det han önskar. Tyvärr vann Biden inte någon jordskredsseger och Trumpanhängarna är väldigt många. De tittar troget på honom och lyssnar till varje stridsrop. Vad är det vi egentligen bevittnar?

Sofia Näsström skriver idag i på DN debatt* om att vi bevittnar en statskupp i USA. Ej understödd av militärer, utan av jurister. Hennes slutsats är att det bästa medlet mot auktoritära populister som idag vinner mark, är ett jämlikt samhälle. Ekonomisk jämlikhet och liten polarisering mellan stad och land.  

Continue reading

Varför vinner Trump?

I historieundervisningen på gymnasiet har jag som lärare diskuterat vad som driver samhällsförändringar framåt. Om det är strukturer eller individer? Detta är mycket intressant och landar i att det alltid krävs individer som kliver fram och agerar för att något ska ske, men att det alltid sker i en kontext som möjliggör det. Jag brukar ta Martin Luther som tydligt exempel. Reformatorn som genom sitt agerande med att annonsera sina 95 teser därmed startade en helt ny inriktning av den kristna kyrkan. Han riskerade dödsstraff, men överlevde och fick många anhängare. Denna rörelse och idéströmning hade dock startat långt tidigare. Hundra år tidigare blev Hus bränd på bål för samma kritik mot katolska kyrkan och Luther riskerade att gå samma öde till mötes. Men Hus idéer hade fått fäste genom åren och när Luther klev fram var tiden mogen för förändring. Luther förkroppsligade de strömningar som då fanns.

Men Luthers idéer vantolkades också enligt honom, och användes även som förevändning för flera massakrer och våldsdåd på landsbygden, vilket kom att plåga honom svårt resten av livet. Det visar att det alltid är omöjligt att hålla ursprungsidén intakt över tid, eller att ha kontroll över ett skeende. Processer tenderar att få ett eget liv och vart de tar vägen går inte alltid att kontrollera. De kan landa där man absolut inte hade tänkt eller trott. Jag kan ge många fler exempel.

Idag skriver Björn Wiman* om Carlos Lozada, som är fackbokskritiker på Washington Post. Lozada har under tiden Trump varit president, läst 150 böcker som skrivits om honom och hans tid och nu själv kommit ut med en bok som reflekterar över vad de visar oss. Händelser gås igenom och granskas. Från metoo till extremhögern. Lozadas slutsats är att extremhögern inte har uppstått på grund av Trump, utan att han har erkänt dess existens och använt sig av deras hat för att legitimera sin politik. Endast lyft fram dem i ljuset. Trump har därmed blivit de underliggande strömningarna manifest. Uppmuntrar konspirationer, exploaterar missnöje.  Landets problem med rasism och ojämlikhet används som bränsle. Tiden var mogen för Trump. ”Han driver bara till sin spets företeelser som alltid har funnits i det amerikanska samhället” är en slutsats som dras.

Continue reading