Kommentar till mobbing

”Från klockan 8 till 9 blev det som som att jag inte längre var en människa.*

Det är något djupt obehagligt med hur vi agerar mot människor som vi av olika anledningar inte längre har förtroende för. Även de i maktpositioner förtjänar att behandlas med respekt. Vi försvarar med emfas att massmördaren på Utöya har rätt till en rättvis rättegång med advokat, för det hör ett rättssamhälle till. Men i övrigt är det fritt fram att från en dag till en annan utföra offentlig massmobbning av någon som blivit misshaglig. Detta även utifrån rena spekulationer. Att döma i “folkdomstolen”.

*Citatet ovan är taget från intervju med Mona Sahlin, som är gjord i samband med lanseringen av hennes bok Makt lös. När Alice Bah Kuhnke sparkade Mona Sahlin som samordnare för våldsbejakande extremism efter det att hon skrivit ett felaktigt löneintyg åt sin livvakt, återstod det ännu ett år innan metoo briserade i Sverige. Under metoo har vi skolexempel på hur personer mobbades ut från allt, oavsett om det fanns bevis eller inte. Då var det åtskilliga kända personer som fann sig vara persona non grata från en dag till en annan, trots ett livslångt, respekterat arbete. Bokningar avbokades, publikationer drogs tillbaka och kontrakt revs. Även sådant som gjorts långt tidigare kunde bli återtaget. Som om personen i fråga skulle raderas ut från världen. Alla offentliga minnen suddas bort. Hur kan man göra så mot en människa?

Continue reading

Ingen bra idé om utökad sex- och samlevnadsundervisning

Det finns inget som jag har skrattat så mycket åt som när min son har härmat sina lärare. Han har inte gjort det elakt, utan bara roligt. Han lyckades med små gester och miner fånga hur de såg ut och hur de pratade. Att jag tycker sånt är så roligt är ju för att jag är lärare själv och känner igen mig och mina kollegor. För vi lärare har ju oftast samma situationer att hantera. Upprop verkar vara särskilt roligt.

Bilden av läraren är ju att det är lite, lite av en tönt. Och det är egentligen inte något problem. Om du främst är duktig i ditt ämne, betyder ju det inte att du är superbra på allt annat. Det är sånt man lär sig efter hand. De lärare som tror att de är poppiga kompisar till eleverna är helt fel ute och de får ofta problem av olika slag efter en tid. Du måste tycka om alla elever och ha respekt för dem, men de är absolut inte dina barn, vänner eller jämlikar. Om du undervisar i engelska, ska du hänvisa eleven till kurator om den har problem med själslivet. Det betyder inte att du är en dålig lärare, utan bara att du gör rätt. Den lärare som tror sig vara en alltiallo och ska finnas för allt, bränner ut sig.

Nu har det beslutats att alla lärare ska lära sig att undervisa om sex- och samlevnad. Återigen önskar man lösa ett upptäckt problem genom att baka in det i undervisningen.

Continue reading

Värna den fria folkbildningen

Förra helgen hade Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg en höstuppstartskonferens. Styrelsen samlades tillsammans med avdelningschefen och områdescheferna. De berättade om vad de gör och hur de ser på framtiden och sedan diskuterad vi detta vidare i grupper. Förutom bra diskussioner, konkreta förslag och styrelsemöte, hann vi med att fiska krabbor, basta och umgås. När en sådan här konferens planeras är det viktigt att inte lägga ett för tight schema, eftersom det ska finnas utrymme för långa samtal och att lära känna varandra. När människor lägger sin fritid på ideella uppdrag måste det också var trevligt! Som ordförande har jag ett särskilt ansvar för alla delar av detta.

Det var även nuvarande avdelningschef Göran Thomtes sista styrelsekonferens. Till årsskiftet slutar han efter väldigt många år och Antti Yliselä tar över. När Antti Yliselä tar över går vi in i en ny era. Det handlar inte endast om att han är en ny person, utan även om att vi går in i en förändrad tid när den fria kulturutövningen kommer att möta motstånd.

Folkbildning ifrågasätts allt mer. Att med skattepengar finansiera* en verksamhet som i sig är väldigt fri, tycker en del är både onödigt och skrämmande. De som vill kontrollera kulturen vill såklart styra hårt hur pengarna används. Att kontrollera vad människor lär sig och vad de diskuterar är en beprövad metod av illiberala makthavare. När det kommer till vår tradition med folkbildning har vi haft ett stort mått av tillit och förtroende. Så länge man håller sig inom våra demokratiska ramar finns inga begränsningar för vad man får tala om och vad man får göra.

Continue reading