Kameror hjälper föga

Hur ofta hör man inte: “Har man inget att dölja spelar det väl ingen roll om det finns kameror?” Men, måste man egentligen motivera varför man inte vill fångas på övervakningskameror? Nej, det tycker jag inte. Det ska faktiskt bara räcka att säga att jag kanske bara inte vill att nån ska veta var jag varit eller vad jag gör. Idag ropar däremot de flesta efter fler och fler kameror. De har till och med bytt namn från övervakningskameror till trygghetskameror. För oss som vill värna människors integritet och markera denna etiska gräns väntar ett stort arbete nu.

Continue reading

Märklig debatt av Humanisterna

Idag har två medlemmar av Humanisterna, Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson skrivit en märklig debattartikel, där de argumenterar för att Sverige borde göra om religionskunskap till livsåskådningskunskap. Detta med argumentet att ämnet inte är relevant för dagens unga, samt att ”80% tar avstånd från organiserad religion.” ”Men som samtidigt firar påsk och jul”.

Att svenskar har ett kluvet förhållande till religion har ju inget att göra med undervisningen i religion. Ämnet har aldrig varit inrättat för att på något sätt stärka någons religiösa uppfattning. Ämnet syftar till att svenska elever ska få lära sig om religioner och livsåskådningar, eftersom det finns så många människor på jorden som lever utifrån dessa föreställningar, samt att religioner har en enorm påverkan på olika sätt.

För att förstå hur en muslim eller en katolik ser världen, krävs att man har basala kunskaper om det tankegodset och dess historia.

Continue reading

Nya ägardirektiv för Öfab

Igår kväll träffades Liberalerna Öckerö på Björkö för att diskutera förslag till nya ägardirektiv för kommunens fastighetsbolag Öfab. Vi satt i hamnföreningens lokal med öppen dörr när kvällen bjöd på 27 graders värme. Från hamnplan hördes skratt, sorl och knallar av startpistolen, eftersom det pågick en seglingstävling utanför.

Det finns mycket att säga om kommunala bolag. Ett kommunalt bolag ska stödja kommunen i arbetet med dess grundfunktioner, men aldrig störa principerna för marknadsekonomi. Exempel på en sådan störning är en kommunal bilverkstad. Kommunen ska inte konkurrera med branscher andra näringsidkare kan sköta.

Däremot är ett kommunalt bostadsbolag viktigt. Kommunen har ansvar för att invånarna har någonstans att bo och ett bostadsbolag ska sörja för det. Allmännyttan ska bygga och vårda bostäder till alla sorters människor. I Öckerö hanterar samma bolag även skolfastigheter, äldreboende och vårdcentral. Samt några kommersiella fastigheter, vilka jag anser bör ses över.

När det kommer till våra gemensamma ytor har även kommunen ett ansvar.

Continue reading