Ingen jultomte på midsommar

20161222_213456

Igår såg jag en av många tomtar i julhandelsvimlet. En späd kvinna satt på en stor stol iklädd skägg, tomtedräkt och luva. I handen höll hon en skål med godis, som hon sträckte fram till dem som kom nära. Strax kom det fram ett gäng medelålders män, varav en hoppade upp i hennes knä. Som tur var insåg han direkt att det inte funkade så bra, utan flög upp igen till jublet av sina kompisar. Jag stod kvar och försökte utläsa den annorlunda tomtens reaktion, men såg faktiskt ingenting.  Continue reading

Varför pågår det ett krig mot feminismen?

Ingen har väl undgått hur den nya jämställdhetsmyndigheten drabbats av M och Kd:s tilläggsbudget? Och att beslut har tagits om att lägga ner jämställdhetsmyndigheten, trots att den knappt startat. Sociala medier har fyllts med både jubel och beklaganden. Visst har de haft problem. Det har visat sig att personalen redan mår mycket dåligt och att över 70% av de anställda, samt alla chefer är kvinnor. De har enligt många inte tagit tag i de riktiga jämställdhetsproblemen, som hur illa pojkar far i grundskolan, utan hittills har de stöttat ifrågasatta projekt, likt menscertifiering av arbetsplatser. (Info om vilka projekt som fått bidrag är nu borttagen från hemsidan) Men ambitionen med myndigheten var att samla allt spritt arbete i landet med olika projekt, samt kunskap om dessa på en och samma plats. Vi vet att det är effektivare att föra samman expertis av polis, socialarbetare och jurister när det exempelvis handlar om människohandel. Under mitt besök hos dem i somras, fick jag en positiv bild av deras arbete.

Feminism betyder egentligen bara jämställdhet mellan könen. Det kan vi ha, oavsett om du anser att våra könsroller är konstruerade och inlärda, eller beror på biologiska skillnader. Jämställdhet handlar om att alla ska få samma chanser och villkor och inte vara utestängda på grund av sitt kön. Continue reading

Demokratin 100 år

Idag är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt klubbades, under ledning av den liberale statsministern Nils Edén. Därför har det varit särskild flaggdag också. När kvinnor också fick rösta hade de kämpat för det i två generationer. Argumenten mot kvinnlig rösträtt var många. Att det inte skulle göra någon skillnad egentligen, eftersom de ändå skulle rösta som sina män. Att de var alltför känslostyrda för att kunna fatta rationella beslut och att de ändå inte skulle ha tid att engagera sig politiskt, eftersom de var ansvariga för barnen. Men att inte låta kvinnor delta gick ju inte att stoppa. Första världskriget satte stopp för otroligt mycket i historien, så även demokratin. Efter kriget fanns dock få argument kvar för att hindra kvinnor att delta. 48415055_10217826156556243_1775932778911629312_n

Alla måste se filmen Suffragette som visar hur kampen såg ut i England. “If we had a doughter, what would we call her? ” “She would be called Margareth, after my mother”. “What would her life be like?” “I don´t know. Like yours, I guess”.  Det är efter den här ordväxlingen i filmen som Maud bestämmer sig för att satsa helhjärtat på kvinnokampen. Continue reading

Valla katter

Sverigedemokraterna omtalar sig själva som ”Sveriges snabbast växande folkrörelse”. Det är ett smart drag att marknadsföra sig på så vis. Du får med både växande och folk. Just att göra anspråk på att representera folket är viktigt för dem. Att ses som en motvikt till eliten och som de som tar tillvara en viss grupps intressen. Det attraherar många som vill hitta hem.

Socialdemokraterna samlades kring frågan om arbetsrätten och man byggde ett gemensamt arv och samarbetsorganisationer. Fler partier har startat på samma vis, som Centern som organiserade bönderna och drev landsbygds- och jordbruksfrågor. Du samlar en redan existerande grupp.

Allt detta saknar Liberalerna. Liberalerna är ett idéparti och det är kring en idé om ett liberalt samhälle som man ansluter sig. Sedan blir det ju såklart en gemenskap i och med allt arbete med utbildningar och träffar. Men att det inte är huvudsaken märks. Tanken om individens frihet samlar såklart individer som ser sig som autonoma med strävan efter tolerans för olikheter.

Det är en av förklaringarna till att partiet ses som splittrat nu. Är splittrat. Continue reading

SABO-dagar

I egenskap av ordförande för bostadsbolaget på Öckerö har jag deltagit i en konferens som SABO har ordnat . Igår träffades vi partivis och gick igenom läget  och idag var det en dag tillsammans för alla som slutit upp. Den slutsats jag drar är att läget ser mycket bra ut för Sverige och att nyckeln ligger i om vi lyckas ta tillvara på nyanlända eller inte. Samt bevara vår öppenhet mot omvärlden och vår öppenhet för förnyelse och nytänkande om hur lösa problem.

Till att börja med talade Martin Flodén, vice riksbankschef, om att vi befinner oss i en högkonjunktur och att den ser ut att fortsätta. Att vi har låg arbetslöshet, men fortsatt problem med att få utrikes och nyanlända i jobb. Speciellt svårt är det för personer födda utanför Europa. När det gäller bostadsmarknaden så har priser på bostadsrätter sjunkit något och för villor har den avstannat. Det är bra att den marknaden lugnar sig. Själva byggandet kommer därför att lugna sig nu. Martin var noga med att poängtera att det inte i första hand handlar om att bygga mera och mera, utan om att vidta åtgärder på bostadsmarknaden som kan hjälpa till med att lösa bristen på olika sätt. Byggreglerna är krångliga och de skiljer sig mycket åt mellan kommuner. Det är inte heller rimligt att alla bostäder som byggs måste vara handikappanpassade, vilket ger stora merkostnader. Och framförallt måste man få igång en flyttkarusell för att bättre matcha bostäder efter behov. Vi bör sträva mot marknadshyror. Continue reading