Hus för hus

 

Tre, lagom hårda knackningar. Den som känner sitt hus hör direkt att det är någon vid dörren.  Jag går nu runt bland gatorna och “knackar dörr”, som vi säger i valtider. Att säga hej och presentera sig för väljare i kommunerna  och berätta vad man står för, vad Liberalerna står för och lyssna till vad folk tycker och funderar över. Det är osvenskt att gå runt och knacka dörr, även om det var många som började med det under förra valet. I andra länder är det mycket vanligare. Därför gäller det att ha en tydlig väst eller jacka på sig, som berättar tidigt om vem du representerar. Ungefär vart annat hus öppnar inte och det behöver man inte. Några tror att de måste  prata med mig en lång stund  – men det behöver man ju inte heller. Continue reading

Jobba med kunskap om demokratin

20180623_093549

I höst är det val igen och det är tider som alltid präglas av förenklad retorik, påhopp, kandidater som försöker att synas och heta debatter. Jag har jobbat i många valrörelser och vet hur det går till. Men förutom de vanliga greppen, tycker jag mig se en trend som jag tycker är en farlig utveckling – nämligen påhopp på demokratin själv.

Tre trender syns: 1) Minska antalet folkvalda 2) En tanke om att rationalisera beslut 3) Sköta samhället som vore det ett företag

Sd driver i kommunerna förslag om att minska antalet ledamöter i fullmäktige. Lägsta antalet är relativt nyligen justerat, eftersom många kommuner är små och har svårt att finna folk. Kan dessa styras med ännu färre personer? Du ser även ofta förslaget om att minska antalet ledamöter i riksdagen. Huvudargumentet som hörs är att vi har ett stort parlament i förhållande till en liten folkmängd. Så är det visserligen – dock ett system som fyller en funktion, när vi är ett avlångt och glest befolkat land. Det är representation det handlar om. Men andra argument hörs också. Att det måste vara färre, men duktigare politiker. Kanske inte ens politiker, utan områdesproffs. Det hörs även krav på högre utbildning för att få vara politiker.

Ytterligare ett argument för att minska den politiska representationen i samhället är att det är dyrt. ”Halvera antalet politiker och spara hur mycket pengar som helst”. Demokrati och val kostar som bekant en hel del. Men motsatsen är minskad representation  vilket innebär ökad klyfta väljare och valda, vilket i sig spär på förakt.  Continue reading

Besök på nya jämställdhetsmyndigheten

20180609_182334

Förra veckan följde jag med Maria Arnholm, Erika Larsson och Helene Odenjung från Liberalerna på ett studiebesök hos den nya jämställdhetsmyndigheten i Angered. Det var väldigt roligt att höra om deras arbete. För Maria Arnholm var det extra roligt att besöka dem, eftersom hon är myndighetens ”andliga moder”.

Över lag tycker jag att man ska vara restriktiv med myndigheter och verkligen se över dess funktion. Som lärare på gymnasiet tycker jag att en av de bättre sakerna som Göran Persson gjorde som statsminister var att inrätta myndigheten Levande Historia, som hade som huvuduppgift att lära ut om förintelsen och vägen dit. De gör ett bra jobb genom att utbilda lärare och förse skolor med material och utställningar. Däremot var det inte lika lätt att implementera kunskap om kommunismens brott mot mänskligheten, t ex. – och det har de verkligen hjälpt till med. Om detta har jag skrivit förut.

Något som däremot uppstår när det är många myndigheter är gränsdragning mellan områden – vem som ska ha hand om vad. Arbetet med våldsbejakande ideologier övergick från mucf till Levande historia. Det är inte alltid lätt att veta var gränsdragningen skall gå för vem som ska hantera vad. Jämställdhetsmyndigheten tar t ex. även över området bidragshantering till vissa föreningar från mucf. Continue reading

Synpunkter när jag knackar dörr

20180606_120531

Hittills har jag knackat på över 500 hus. Jag tycker det är viktigt att gå runt och visa upp sig för folk, så att de vet vem som kanske kommer in i riksdagen från sin kommun, lyssna till vad folk tycker och berätta om vad Liberalerna står för. De flesta uppskattar detta.

Folk har många synpunkter på vår värld och mest engagerar de nära, lokala frågorna. Som den om ny ecopark i Partille (Liberalerna är positiva till den!) eller hur vi skall få bukt med rådjuren på öarna. Alla barnfamiljer är engagerade i skolfrågor – vilket gör att jag känner mig mycket hemma – både med min erfarenhet, kunskap, övertygelse och Liberalernas politik! 

Men det medierna rapporterar mest om är opinionsmätningar och den kommande regeringsbildningen. Med tre block syns utsikterna att få en stabil regering långt borta. Trots att både M och S lagt sig nära Sd:s migrationspolitik fortsätter Sd att växa. Varför är det så? Över lag är Sd ett missnöjesparti. De har fortfarande den positionen att de kan stå i uppgiven pose och fråga varför de inte får vara med. Många som upplever problem i samhället drar slutsatsen att de styrande partierna inte förmått få bukt med problemen och lösningen är då att lämna över till de som inte fått chansen att pröva sin politik. Continue reading