Måste betygskriterierna ändras? Vad leder till “elevstress”?

20170606_102526

Det krävs en reformering av svensk skola, det är de flesta överens om. Men vad ska göras och hur? 

Förslag på områden att göra om fortsätter. Förutom att göra om själva lärarutbildningen, vill även många se över betygskriterierna. (Det heter dock kunskapskrav nu)

Nuvarande kriterier tillkom efter en lång remissrunda inför den senaste skolreformen 2011, där alla inblandade hade möjlighet att yttra sig till expertgruppen som sedan lade fram de nya kraven.

Uppdraget var att göra betygskriterierna mera konkreta gällande innehåll, än de från Lpo94.

Jag tillhör inte de som anser att betygskraven ska skrivas om. Continue reading

Jag vill ha kamerafritt men inte kontantfritt

20180419_181809

Känsla slår förnuft, sägs det och det stämmer nog. Till och med många ”torrt intellektuella” jag känner lutar sig numera mot att ”det känns så” istället för att nyktert granska fakta och statistik. ”Det känns som att gruppvåldtäkterna ökat”. Eller så känner man en allmän oro över våld och kriminalitet.  Därför ropar många på åtgärder mot brottsligheten. Eftersom det saknas poliser, så kanske fler kameror kan vara till hjälp. Men är det bra?

Nu visar en undersökning från Lunds universitet att nio av tio är positiva till kameraövervakning på fler platser i samhället. Detta så länge det är tydligt skyltat att det finns en kamera och att lagstiftningen kring hur använda bilderna hänger med. Continue reading

Inför två års övningstjänst för nya lärare

20150816_180955

Förra veckan hade jag en  debattartikel i GP som handlade om att skolan inte lyckas med sitt kompensatoriska och likvärdiga uppdrag. Jag påstår att det beror på att många använder sig av undervisningsmetoder som är beroende av att eleverna får hjälp med sina uppgifter hemifrån.
Hjälpen utanför skolan ser såklart olika ut, varför vi får en ojämlik skola. Detta är helt oavhängigt huvudman.
Jag är en stor försvarare av friskolesystemet, vilket givit alla möjligheten att välja skola, oavsett ekonomiska resurser.

Men mer finns att göra!

Att undervisa är ett hantverk som tar några år att lära sig. Det är ett komplext yrke, som förutom goda ämneskunskaper (som blir bättre med åren) kräver ett gott handlag med elever. Att skapa en undervisningsmiljö som är god är svårt i början.

Många är de som ropar på ”mera pengar” till skolan – hela tiden. Sverige är faktiskt ett land som lägger ganska mycket pengar på skolan – och ändå är det problem. Continue reading