Hur väl förankrade är våra ord om demokrati och liberala principer?

20150822_234559

Just nu pågår en allvarlig utveckling som på sikt hotar att inskränka människors yttrandefrihet och rättssäkerhet. Den visar upp flera olika ansikten och till en början kanske man tror att det är olika saker, men inser snart att de är delar av samma fenomen. Jag skall ge några exempel i den här texten.

Tillsammans visar de på en trend där vi går mot ett ängsligt samhälle där de som inte följer just nu påbjuden väg, riskerar att behandlas precis hur som helst, helt utelämnade till godtyckliga folkdomstolar eller självutnämnda uttolkare av lagar.  

  • Dels ett debattklimat där moraldomare jagar dem som inte använder rätt språkbruk och rätt ord. Det finns oskrivna regler som måste följas.
  • Dels en förskjutning av själva rättssäkerheten.

Continue reading

#kryssaannikawesth #Liberalerna #val2018

IMG_9865

“Den viktigaste politiska motståndshandlingen idag är att engagera sig politiskt” Det var en av några saker jag tog upp i onsdags på vårt medlemsmöte, där vi satte listorna för region och riksdag för min valkrets Västra Götaland västra. Under dessa möten har man exakt två minuters talartid, så det gäller att ha planerat vad man vill säga! Jag tog chansen att säga vad jag vill.  Continue reading

Behövs Liberalerna?

20180206_153808

Liberalerna är ett litet parti och så har det sett ut ganska länge, med några undantag. Skulle det då spela någon roll om vi åkte ur riksdagen? Gör vår närvaro någon nytta? Ja, absolut. Som idéparti är vi oberoende av någon intresseorganisation som önskar få ärenden uträttade. Jämför bara med de övriga partierna! Vi drivs av att gå framåt och ”undanröja hinder för människors möjlighet att leva det liv de vill” och hela tiden förbättra, det är den drivkraft som finns. Att hela tiden se farorna med förbud och inskränkningar av yttrandefrihet, där andra tror sig finna lösningar på samhällsproblem, är mycket viktigt. Sådana ögon äger inte de andra partierna. Continue reading