Vikten av en plats i samhället

20170925_144526

Ola Larsmo har skrivit en bok om den svenska utvandringen till Amerika i slutet av 1800-talet och om de människor som inte gjorde sig ett framgångsrikt liv där. Om dem som hamnade i slummen. På ett ställe för man följa ett samtal mellan två kvinnor, där den ena börjar att berätta om varför de lämnat Sverige. Hennes man hade gjort något och den utväg han såg till ett nytt liv var att resa. Inga svarar då Anna: ”Det är många som har både det ena och andra med sig i bagaget hemifrån. Sedan hamnar de här. Det viktiga, det är att lämna det där kvar i Sverige. Då går det bra. Tar man med sig sina bekymmer över kan det gå sämre” (Larsmo, Swede Hollow s. 84)

Det handlar om att börja om på nytt. Även om det är svårt. Svenskarna som bodde på den här platsen i Minnesota var illa sedda och de hade svårt att få jobb. Continue reading

Rundtur bland Öckerö fastigheter AB

20170921_154502
Snart tar jag över som ordförande för kommunens fastighetsbolag och har därför idag åkt runt med Peter Albinsson för att få en genomgång av aktuellt läge.
Info hemsidan
Vi har kört runt på fyra av våra öar, gått in på en del ställen och pratat med folk – men framförallt kikat på de delar i fastigheter som idag är helt digitaliserade. Kommunens fastighetsbolag sköter runt 400 lägenheter och ett antal fastigheter, däribland våra skolor. Continue reading

Kommunlobbying

20170917_133301
Igår träffade jag, min gruppledare och ytterligare en från Liberalerna Öckerö några medborgare som startat ett nätverk för att förhindra byggnation på ett område nära dem. De berättade hur de såg på situationen, som såklart är ett hett diskussions- och trätoämne på den ön. De ville även veta hur mycket kommunens övergripande Vision 2025 egentligen betydde? Den säger att vi ska ”bevara natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer”. De tycker att det är ett brott mot denna vision, ifall man bebygger berget. Continue reading

Ha bra vuxenutbildning istället!

20170814_144952

Socialdemokraterna vill nu återinföra att även de som väljer att läsa ett yrkesförberedande program på gymnasiet skall bli högskolebehöriga. Detta var något som Alliansen ändrade på i och med den nya gymnasiereformen 2011. Socialdemokraternas motivering är att allt färre väljer yrkesförberedande just av den anledningen att de nuvarande yrkesprogrammen minskar framtida val – och detta i en tid när landet skriker efter yrkesfolk.

Under de år jag undervisade på yrkesförberedande program – innan Gy-11 – såg jag att mer än hälften av eleverna led av att behöva ha de flesta teoretiska ämnen. Många fick inte godkänt i de ämnena, vilket såklart ledde till att de kände sig misslyckade. Det berodde sällan på att de inte klarade av ämnen, utan för att de helt enkelt inte var intresserade av dem. Alla klarar att uppnå minst godkänt om man vill. Det vanligaste skälet till att elever inte når godkänt är att motivation och intresse saknas. De ville helt enkelt börja jobba. Och fastän jag är mycket medveten om att det idag är viktigt med en gymnasieexamen för att ha god chans till jobb i framtiden, så hade alla de här eleverna jobb innan de ens gått ut. Continue reading

Digitaliseringen ramlar över oss nu

20170903_134402

1982 kunde vi se Harrison Ford i den numera kultförklarade filmen Blade Runner. Den handlar om en dystopisk framtid där lagen upphört och vi har ett krig mot ett antal ”replikanter” (människoliknande robotar) som gör uppror mot människorna. Filmen skall låtsas föreställa år 2019 – alltså blott om två år!

Det som är slående är att det ändå är så få detaljer som är nytänkande. Till exempel blippar alla datorskärmar svarta med gul text. Är det någon som ens minns att det såg ut så i begynnelsen? Dessutom röker alla som borstbindare. Som om det otyget skulle fortsätta.

Det jag vill säga är att vi alla har väldigt svårt att tänka nytt – majoriteten av oss i alla fall.

I dagens GP kan man läsa om ”hamnfyran” igen – fackförening för Göteborgs hamns arbetare. Det fackförbund som stridit för egna villkor för sin fackförening, vilket orsakat både strejk och lockout och nu fått ett hundratal personer avskedade, eftersom varken hamnen eller övrigt svenskt näringsliv klarar denna flaskhals. Continue reading