Att säga vad som helst

Som lärare är man inte bara någon som förmedlar kunskap till eleverna, utan man är även ett föredöme och en institutionell representant. Därför svär man inte när man har lektion och håller uppe en professionell fasad. Kommer det en fråga som man inte kan svara på, så säger man att ”det kollar vi upp”. Jag skulle aldrig stå och gissa, även om det såklart kan hända att misstag sker.

På DN ledare idag förfasar sig skribenten återigen över Trumps stil. Nu senast har han stått och svamlat om varför Sovjet gick in i Afghanistan i slutet av 1970-talet. Sagt en fullständigt felaktig förklaring, sådär rakt uppochned. Detta är bara ett i raden av väldigt många uttalanden som helt saknar verklighetsförankring. Ledarens rubrik är att vi har vant oss vid att acceptera idioti. Det tillåts bara att passera, liksom. Knepet är väl att det är så många dumheter att de dränks i flödet och omöjliggör vettigt bemötande.

Och att han inte skäms över någonting. Continue reading

Ingen jultomte på midsommar

20161222_213456

Igår såg jag en av många tomtar i julhandelsvimlet. En späd kvinna satt på en stor stol iklädd skägg, tomtedräkt och luva. I handen höll hon en skål med godis, som hon sträckte fram till dem som kom nära. Strax kom det fram ett gäng medelålders män, varav en hoppade upp i hennes knä. Som tur var insåg han direkt att det inte funkade så bra, utan flög upp igen till jublet av sina kompisar. Jag stod kvar och försökte utläsa den annorlunda tomtens reaktion, men såg faktiskt ingenting.  Continue reading

Varför pågår det ett krig mot feminismen?

Ingen har väl undgått hur den nya jämställdhetsmyndigheten drabbats av M och Kd:s tilläggsbudget? Och att beslut har tagits om att lägga ner jämställdhetsmyndigheten, trots att den knappt startat. Sociala medier har fyllts med både jubel och beklaganden. Visst har de haft problem. Det har visat sig att personalen redan mår mycket dåligt och att över 70% av de anställda, samt alla chefer är kvinnor. De har enligt många inte tagit tag i de riktiga jämställdhetsproblemen, som hur illa pojkar far i grundskolan, utan hittills har de stöttat ifrågasatta projekt, likt menscertifiering av arbetsplatser. (Info om vilka projekt som fått bidrag är nu borttagen från hemsidan) Men ambitionen med myndigheten var att samla allt spritt arbete i landet med olika projekt, samt kunskap om dessa på en och samma plats. Vi vet att det är effektivare att föra samman expertis av polis, socialarbetare och jurister när det exempelvis handlar om människohandel. Under mitt besök hos dem i somras, fick jag en positiv bild av deras arbete.

Feminism betyder egentligen bara jämställdhet mellan könen. Det kan vi ha, oavsett om du anser att våra könsroller är konstruerade och inlärda, eller beror på biologiska skillnader. Jämställdhet handlar om att alla ska få samma chanser och villkor och inte vara utestängda på grund av sitt kön. Continue reading

Demokratin 100 år

Idag är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt klubbades, under ledning av den liberale statsministern Nils Edén. Därför har det varit särskild flaggdag också. När kvinnor också fick rösta hade de kämpat för det i två generationer. Argumenten mot kvinnlig rösträtt var många. Att det inte skulle göra någon skillnad egentligen, eftersom de ändå skulle rösta som sina män. Att de var alltför känslostyrda för att kunna fatta rationella beslut och att de ändå inte skulle ha tid att engagera sig politiskt, eftersom de var ansvariga för barnen. Men att inte låta kvinnor delta gick ju inte att stoppa. Första världskriget satte stopp för otroligt mycket i historien, så även demokratin. Efter kriget fanns dock få argument kvar för att hindra kvinnor att delta. 48415055_10217826156556243_1775932778911629312_n

Alla måste se filmen Suffragette som visar hur kampen såg ut i England. “If we had a doughter, what would we call her? ” “She would be called Margareth, after my mother”. “What would her life be like?” “I don´t know. Like yours, I guess”.  Det är efter den här ordväxlingen i filmen som Maud bestämmer sig för att satsa helhjärtat på kvinnokampen. Continue reading

Valla katter

Sverigedemokraterna omtalar sig själva som ”Sveriges snabbast växande folkrörelse”. Det är ett smart drag att marknadsföra sig på så vis. Du får med både växande och folk. Just att göra anspråk på att representera folket är viktigt för dem. Att ses som en motvikt till eliten och som de som tar tillvara en viss grupps intressen. Det attraherar många som vill hitta hem.

Socialdemokraterna samlades kring frågan om arbetsrätten och man byggde ett gemensamt arv och samarbetsorganisationer. Fler partier har startat på samma vis, som Centern som organiserade bönderna och drev landsbygds- och jordbruksfrågor. Du samlar en redan existerande grupp.

Allt detta saknar Liberalerna. Liberalerna är ett idéparti och det är kring en idé om ett liberalt samhälle som man ansluter sig. Sedan blir det ju såklart en gemenskap i och med allt arbete med utbildningar och träffar. Men att det inte är huvudsaken märks. Tanken om individens frihet samlar såklart individer som ser sig som autonoma med strävan efter tolerans för olikheter.

Det är en av förklaringarna till att partiet ses som splittrat nu. Är splittrat. Continue reading

SABO-dagar

I egenskap av ordförande för bostadsbolaget på Öckerö har jag deltagit i en konferens som SABO har ordnat . Igår träffades vi partivis och gick igenom läget  och idag var det en dag tillsammans för alla som slutit upp. Den slutsats jag drar är att läget ser mycket bra ut för Sverige och att nyckeln ligger i om vi lyckas ta tillvara på nyanlända eller inte. Samt bevara vår öppenhet mot omvärlden och vår öppenhet för förnyelse och nytänkande om hur lösa problem.

Till att börja med talade Martin Flodén, vice riksbankschef, om att vi befinner oss i en högkonjunktur och att den ser ut att fortsätta. Att vi har låg arbetslöshet, men fortsatt problem med att få utrikes och nyanlända i jobb. Speciellt svårt är det för personer födda utanför Europa. När det gäller bostadsmarknaden så har priser på bostadsrätter sjunkit något och för villor har den avstannat. Det är bra att den marknaden lugnar sig. Själva byggandet kommer därför att lugna sig nu. Martin var noga med att poängtera att det inte i första hand handlar om att bygga mera och mera, utan om att vidta åtgärder på bostadsmarknaden som kan hjälpa till med att lösa bristen på olika sätt. Byggreglerna är krångliga och de skiljer sig mycket åt mellan kommuner. Det är inte heller rimligt att alla bostäder som byggs måste vara handikappanpassade, vilket ger stora merkostnader. Och framförallt måste man få igång en flyttkarusell för att bättre matcha bostäder efter behov. Vi bör sträva mot marknadshyror. Continue reading

Ord har betydelse sa Gellert

20181127_182714

Igår var jag och lyssnade på Gellert Tamas som fick priset Frihetspennan av stiftelsen för Torgny Segerstedts minne. Det var den 22:a frihetspennan som utdelades. Motiveringen löd (ungefär) : ”Begreppet hat är väldigt skarpt och det är inte alltid motiverat att använda det. Men Gellert gör det med rätta och han definierar det. I boken Det svenska hatet så är ordet relevant – inte för hårt. Idag är åsikter inte endast åsikter, utan även en del av din identitet. När åsikter skiljer sig mycket åt ställs människa mot människa och då kan hat födas. Gellert Tamas har med sin Sverigetrilogi skrivit svensk samtidshistoria. Lasermannen, De apatiska och Det svenska hatet. Detta på ett grundläggande sätt med stor mänsklighet och han slår inte fast några sanningar. Han har skrivit om samhällets förråande utveckling och hur det går till när gränser förskjuts. Och detta med god stilistik.”

Detta är Gellerts tal: Jag vill börja med att ställa en fråga: Spelar våra ord någon roll? Sommaren -93 genomfördes en av de råaste politiska kampanjerna i vår historia. Ny Demokrati hade börjat att tappa mark i opinionen och partiledarna beslutade sig för att skruva upp retoriken. Continue reading

Nu börjar nästa valrörelse! Till Europaparlamentet

Jag har blivit nominerad till Europaparlamentsvalet nästa år. Det är alltid väldigt roligt att bli nominerad – att folk tycker att jag är en bra representant!  Jag ser EU som den viktigaste institution vi har idag och den enda vägen framåt för ett hållbart, fredligt samarbete över nationsgränser. Att ställa upp i EP-provvalet är att markera de liberala värdena.

Därefter följer Liberalernas interna provval. Provvalet föregår kommitténs arbete med att ta fram ett förslag till en lista, som sedan antas på ett partiråd i februari. I EP-valet tar man fram en lista för hela landet.

Själv har jag nominerat Oscar Wåglund Söderström. Honom känner jag sedan ett antal år tillbaka och vet att han är en mycket bra person. Förutom att han är mycket kunnig i EU-frågor är han driven av socialliberala värderingar och brinner för det EU står för handel, fri rörlighet och öppenhet mot omvärlden. Precis som alla vi som förstår hur viktigt EU-samarbetet är också brinner för. Continue reading

Trött på spinn

Min mormor blev 103 år. Jag har inte ens fyllt 50, så jag tänker att jag har mycket kvar att göra.” Detta sa* Anna Kindberg Batra i morgon-TV för några dagar sedan när hon intervjuades om sin nya bok Inifrån.  AKB avgick hastigt för ett drygt år sedan när trycket på att hon skulle bytas ut blev för stort. I sin bok vill hon ge sin egen förklaring till varför det gick som det gick och kommentera den mycket turbulenta tid som hon var partiledare. 20181120_163913 Continue reading

Fundering om häktet

Varje gång jag går förbi häktet i centrala Göteborg, kastar jag en blick upp mot de gallerförsedda fönstren och funderar över vilka som sitter inlåsta där inne. För det är sannerligen en blandad skara.

Enligt svensk lag så får du sitta i häkte under tiden en utredning pågår och om det finns risk för att den misstänkte ska fly eller manipulera bevisföring. I Sverige får du sitta i häkte max två veckor, men därefter kan du omhäktas hur många gånger som helst. Det finns de som suttit i flera år. Om du döms till fängelse ska den här tiden dras ifrån den tid du döms till. Continue reading